Follow
Aykan Akçay
Aykan Akçay
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Epigrafi Araştırmalarında Yeni Bir Belgeleme ve Analiz Metodu Olarak RTI - RTI as a New Documentation and Analysis Method in Epigraphical Studies
A Akçay
Mediterranean Journal of Humanities 6 (2), 1-16, 2016
15*2016
On the Missing Navigational Markers–Beacon Towers-Pharos of Antiquity–and Notice of Two Extant Small Marker Beacon Towers of Roman Late Ist CBC–Early Ist CAD Anemorium
TMP Duggan, A Akçay
Cedrus 2, 377-442, 2014
142014
Phaselis Teritoryumu’nda Kolalemis ve Ailesine Ait Khamosorion ve Çiftlik Yerleşimi
B Gürel, A Akçay, N Tüner Önen
Phaselis 5, 413-424, 2019
62019
Phaselis Teritoryumunda Tespit Edilen Lahitlerin RTI Metodu Işığında Arkeolojik ve Epigrafik İncelemeleri
NT Önen, BGA Akçay
Phaselis 3, 343-369, 2017
62017
Satış Elemanlarının Cinsiyet Kimliğinin Satış Performansı Üzerindeki Etkisi ve Biyolojik Cinsiyetin Düzenleyici Rolü: Perakendecilik Sektöründe Bir Araştırma
A AKÇAY, E Özdemir
Social Sciences Studies Journal 4 (27), 5983-6001, 2018
52018
Görülenin Ötesine Gitmek: Sayısal Görüntüleme Metotları Işığında Termessos’ tan Sütunlu Bir Lahit Üzerine Yeni Değerlendirmeler
A Akçay, B Gürel
Eds. Murat Arslan-Ferit Baz, Arkeoloji, Tarih ve Epigrafi'nin Arasında: Prof …, 2018
52018
Phaselis Kentinin Su Teminine İlişkin Gözlemler ve Dijital Epigrafi Çalışmaları
NT ÖNEN, A AKÇAY
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 4 (2), 279-292, 2014
52014
Gürel B. 2018,“Görülenin Ötesine Gitmek: Sayısal Görüntüleme Metodları Işığında Termessos’ tan Sütunlu Bir Lahit Üzerine Yeni Değerlendirmeler”. Eds. M. Arslan & F. Baz
A Akçay
Arkeoloji, Tarih ve Epigrafi’nin Arasında: Prof. Dr. Vedat Çelgin’in 68 …, 0
3
Re-Evaluation of Three Milestones from Lycia with Digital Epigraphy Studies
N TÜNER-ÖNEN, A AKÇAY
OLBA 30 (XXX), 327-346, 2022
22022
Kültürel miras araştırmalarında kullanılan yeni teknolojik yaklaşımlar: Phaselis yazıtları örneği
A Akçay
Akdeniz Üniversitesi, 2016
22016
Phaselis Teritoryumundaki Ekizce Ares Kutsal Alanı'na Dair Ön Değerlendirmeler
A AKÇAY
Mediterranean Journal of Humanities 13, 15-26, 2023
2023
GÖRÜLENİN ÖTESİNE GİTMEK: SAYISAL GÖRÜNTÜLEME METOTLARI IŞIĞINDA TERMESSOS’TAN SÜTUNLU BİR LAHİT ÜZERİNE YENİ DEĞERLENDİRMELER BEYOND THE SEEN: NEW EVALUATIONS CONCERNING A …
A AKÇAY, B GÜREL
2018
RTI in Epigraphy: Phaselis Example
A Akçay
SOMA2015: 19th Symposium on Mediterranean Archaeology, 2015
2015
Phaselis Kentinin Su Teminine İlişkin Gözlemler ve Dijital Epigrafi Çalışmaları - Observations Relating to the Water-Supply of Phaselis and Digitally Assisted Epigraphic Studies
AA Nihal Tüner Önen
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Meditterranen Journal of Humanities 4 (2 …, 2014
2014
THE CONTRIBUTIONS OF COMPUTATIONAL IMAGING METHODS IN ARCHAEOLOGY: A CASE STUDY IN TERMESSOS (TURKEY)
A AKÇAY, B GÜREL
S. SELVİ BENER, Antikçağda Oyun ve Oyuncaklar, İstanbul, 2013, 238 sayfa (274 adet resim ile birlikte).
A AKÇAY
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16