Sevinç YARAŞIR TÜLÜMCE
Sevinç YARAŞIR TÜLÜMCE
Verified email at pau.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Vergi afları ve Türkiye’deki vergi aflarının değerlendirilmesi
S Yaraşır
Vergi Dünyası 379 (2013), 175-187, 2013
422013
Türkiye’de üçüz açığın ampirik analizi (1984-2010)
SY Tülümce
Maliye Dergisi 165, 97-114, 2013
412013
Global bir kavram: Vergi rekabeti
Ö Ersan, S YARAŞIR
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 1-39, 2010
352010
TÜRKİYE’DE VE OECD ÜLKELERİNDE TASARRUF-YATIRIM AÇIKLARI VE DIŞ KAYNAK İHTİYACI
B YILMAZ, S Yaraşir
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (2), 97-128, 2009
252009
TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ
SY Tülümce, F Zeren
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (2), 299-310, 2017
202017
TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARININ BİLEŞENLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: WAGNER YA DA KEYNES?
N YAYLA, SY TÜLÜMCE
Social Sciences 12 (4), 163-184, 2017
172017
Türkiye’de borçlanma ve ekonomik büyüme arasindaki ilişki
SY Tülümce, E Yavuz
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (13), 1034-1048, 2017
142017
BİR KÜRESEL KAMUSAL MAL OLARAK SAĞLIK VE FİNANSMANINDA RESMİ KALKINMA YARDIMLARININ ROLÜ
BE Yilmaz, S YARAŞIR
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 1-33, 2012
142012
OECD Ülkelerinde Özel Tasarruflar: Bir Bakış (1999-2007)
S YARAŞIR, BE YILMAZ
132011
OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIĞIN YAKINSAMASININ ANALİZİ: PANEL BİRİM KÖK TESTİ
SY TÜLÜMCE, F Zeren
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
112013
Türkiye’de kamu ve özel yatırımlar arasındaki ilişkinin ampirik analizi: dışlama etkisi (1980-2010)
S YARAŞIR TÜLÜMCE, S BUYRUKOĞLU
Mali Çözüm 23 (119), 59-77, 2013
72013
TÜRKİYE'DE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
SY TÜLÜMCE, Ö Özpençe
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (49), 280-291, 2014
52014
Is The Real Per Capita GDP Stationary in the European Union Member States? New Evidence From the Unit Root Test in Nonlinear Heterogeneous Panel
SY TÜLÜMCE, F Zeren
Social Sciences 8 (3), 106-115, 2013
22013
Akdeniz Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar-Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
S YARAŞIR, F ZEREN
Istanbul Journal of Sociological Studies, 71-93, 2009
22009
Türkiye’de KDV’nin Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz (1985-2018)
S TÜLÜMCE, E YAVUZ
Maliye Dergisi, 548-574, 2019
12019
Kamu Yatırımlarının Tahsisinde Tekrar Seçilme Odaklı Hizmet Kayırmacılığının Ampirik Analizi (1987-2001)
S YARAŞIR TÜLÜMCE
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 51 (591), 53-70, 2014
12014
An analysis of internal migrations on the basis of provinces in turkey with the performance indicators: A spatial probit model
F Zeren, SY TÜLÜMCE
Editorial Board, 286, 2013
12013
TÜRKİYE'DE DÖRDÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN AMPİRİK ANALİZİ.
S YARAŞIR TÜLÜMCE, B SAYKAL
International Journal of Management Economics & Business/Uluslararasi …, 2021
2021
TÜRKİYE'DE BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ.
S YARAŞIR TÜLÜMCE, E YAVUZ
International Journal of Management Economics & Business/Uluslararasi …, 2017
2017
TÜRKİYE'DE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ.
S YARAŞIR TÜLÜMCE, Ö ÖZPENÇE
Electronic Journal of Social Sciences 13 (49), 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20