Follow
minire kırbaşlı
minire kırbaşlı
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
THE IMPACTS OF THE BANKING CRISES WHICH OCCURRED IN THE YEARS 2000 AND 2008 ON THE TURKISH FINANCE SECTOR
M Kırbaşlı
Recent Advances in Social Sciences, 72-92, 2019
2019
Internet Banking Technology Acceptance of Public Employees: A Pilot Study
AZB Kirbaşli M.
C-IASOS( International Applied Social Sciences Congress), 808-809, 2018
2018
A Pilot Study on Online Banking Adoption of Istanbul University Students
AZB Kirbaşli M.
International Conference on Global Competition and Innovation Management, 84, 2017
2017
Bankalarda, Kriz Dönemlerinde Aktif/Pasif Yönetimi" (Link)
M Kırbaşlı, N Güzveli
1.Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu,TÜRKİYE 1, 153-154, 2009
2009
Bankacılık Denetiminin Örgütsel Yapısı
K Minire
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 105-123, 2007
2007
Döviz Tevdiat Hesapları (1988-2005)
M Kırbaşlı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 2006
2006
TL mi, Döviz mi?
M Kırbaşlı
İKTİSAT DERGİSİ, 44-46, 1999
1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7