Follow
Fatih İrfan BAŞ
Fatih İrfan BAŞ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
GEÇİCİ FİZİKSEL ÖZELLİKLERDEN YORGUNLUK VE UYKUSUZLUĞUN SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Fİ Baş
92014
Kentiçi Kavşakların Mikrosimülasyon Yöntemiyle Modellenmesi: Erzurum İli Örneği
Fİ Baş, MA Çolak, AO Demiriz, HF Bayata, OÜ Bayrak, ÖF Keleş, ...
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 444-451, 2020
22020
Atık Kevların Beton Yol Kaplamalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
MU Tunçel, OÜ Bayrak, Fİ Baş, HF Bayata
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 668-678, 2020
2020
The Effect of Fatigue and Sleepiness upon Driver Behaviors
Fİ BAŞ, M GÖKDAĞ
Erzincan University Journal of Science and Technology 12 (2), 850-862, 2019
2019
İnşaat sektöründe kalitesizliğin maliyeti
HA Bulut, E Sümer, YT Şiranlı
Analysis of car park etudes with different statistical methods and modeling with GIS: Erzincan province case
Y MAZLUM, HF BAYATA, Fİ BAŞ, MA ÇOLAK, OÜ BAYRAK
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 11 (2), 497-509, 0
Erzurum Gürcükapı Kavşağının Mikrosimülasyon İle Değerlendirilmesi
F Baş, M Çolak, A Demiriz, H Bayata, O Bayrak, Ö Keleş, Y Mazlum, ...
Erzurum Şehir Hastanesi’nin Bölge Trafiği Etkisinin Araştırılması
Y Mazlum, M Çolak, F Baş, Ö Keleş, A Demiriz, M Gürel, H Bayata, ...
Erzincan İli DSİ Kavşağının Bölge Trafiğine Etkisinin Araştırılması Mikrosimülasyon Modelleme ile Değerlendirilmesi
O Bayrak, H Bayata, A Demiriz, F Baş, M Çolak, Ö Keleş, Y Mazlum, ...
Evaluation of Different Alternatives for the Intersection of Erzincan Province Trainning and Research Hospital with Microsimulation Modelling
AO Demiriz, OÜ Bayrak, HF Bayata, Fİ Baş, MA Çolak, ÖF Keleş
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10