Follow
Fatih İrfan BAŞ
Fatih İrfan BAŞ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
GEÇİCİ FİZİKSEL ÖZELLİKLERDEN YORGUNLUK VE UYKUSUZLUĞUN SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Fİ Baş
102014
Kentiçi Kavşakların Mikrosimülasyon Yöntemiyle Modellenmesi: Erzurum İli Örneği
Fİ Baş, MA Çolak, AO Demiriz, HF Bayata, OÜ Bayrak, ÖF Keleş, ...
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 444-451, 2020
32020
Investigation of Physical and Chemical Properties of Bitumen Modified with Waste Vegetable Oil and Waste Agricultural Ash for Use in Flexible Pavements
MA Çolak, E Zorlu, MY Çodur, Fİ Baş, Ö Yalçın, E Kuşkapan
Coatings 13 (11), 1866, 2023
22023
A Practical Design Guide for Unbonded Jointed Plain Concrete Roads over Deteriorated HMA Roads: Realistic Traffic Loading
Fİ Baş, OÜ Bayrak, HF Bayata
Coatings 12 (12), 1-24, 2022
12022
Analysis of car park etudes with different statistical methods and modeling with GIS: Erzincan province case
Y MAZLUM, HF BAYATA, Fİ BAŞ, MA ÇOLAK, OÜ BAYRAK
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 11 (2), 497-509, 2021
12021
Investigating the usability of Kevlar and steel fibers as a hybrid in concrete pavements
E MOLA, OÜ BAYRAK, Fİ BAŞ, HF BAYATA
12021
Bozulmuş BSK Yol Üzeri Derzli Donatısız beton Yolların Mekanistik Değerlendirilmesi; Atatürk Üniversitesi: Erzurum, Turkey, 2020; p. 202
Fİ Baş
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
2020
Atık Kevların Beton Yol Kaplamalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
M Tunçel, OÜ Bayrak, Fİ Baş, HF Bayata
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 668-678, 2020
2020
The Effect of Fatigue and Sleepiness upon Driver Behaviors
Fİ BAŞ, M GÖKDAĞ
Erzincan University Journal of Science and Technology 12 (2), 850-862, 2019
2019
Erzurum Gürcükapı Kavşağının Mikrosimülasyon İle Değerlendirilmesi
Fİ Baş, M Çolak, A Demiriz, H Bayata, O Bayrak, Ö Keleş, Y Mazlum, ...
Erzurum Şehir Hastanesi’nin Bölge Trafiği Etkisinin Araştırılması
Y Mazlum, M Çolak, Fİ Baş, Ö Keleş, A Demiriz, M Gürel, H Bayata, ...
Erzincan İli DSİ Kavşağının Bölge Trafiğine Etkisinin Araştırılması Mikrosimülasyon Modelleme ile Değerlendirilmesi
O Bayrak, H Bayata, A Demiriz, Fİ Baş, M Çolak, Ö Keleş, Y Mazlum, ...
Evaluation of Different Alternatives for the Intersection of Erzincan Province Trainning and Research Hospital with Microsimulation Modelling
AO Demiriz, OÜ Bayrak, HF Bayata, Fİ Baş, MA Çolak, ÖF Keleş
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13