Gökhan yalçın
Gökhan yalçın
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Halk müziğine dayalı gitar öğretimi
G Yalçın
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
82004
Genel Müzik Eğitiminde Türkü ya da Türkü Kaynaklı Okul Şarkılarının Öğretilmesinde Okul Çalgısı Olarak Gitarın Yeri ve Önemi. 1
G Yalçın
Müzik Eğitimi Sempozyumu, 4-6, 2005
52005
Halk Müziğinden Gitara
G Yalçın
Kayseri: Mavi Ofset, 2012
32012
Genel Müzik Eğitiminde Türkü Ya Da Türkü Kaynaklı Okul Şarkılarının Öğretilmesinde Okul Çalgısı Olarak Gitarın Yeri ve Önemi
Y Gökhan
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Van, 2005
32005
Nâyî Osman Dede'nin Nota Defterinden Üç Saz Eserinin Müzik Yazısı Açısından İncelenmesi
G Yalçın
Rast Müzikoloji Dergisi 5 (1), 1447-1473, 2017
22017
Türk Müzik Eğitimi Tarihinde Notaci Haci Emin Bey’in “Nota Muallimi” Adli Kitabinin Yeri Ve Önemi
G Yalçın
Rast Müzikoloji Dergisi 2 (2), 43-69, 2014
22014
Gitar Uygulamalı Armoni Öğretiminin Öğrenci Bilgi Ve Performans Düzeyine Etkisi
Y Gökhan
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ydt, Ankara, 2011
22011
Dörtlü Armoni Sistemi Uygulamalarını İçeren Armoni Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi
G YALÇIN
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 2 (5), 2012
12012
OSMANLI/TÜRK MUSİKİSİNDE İLK YAZILI TAKSİM ÖRNEĞİ: TAKSİM-İ NAĞME-İ KÜLLİYAT-I MAKAMAT.
G YALÇIN
Journal of International Social Research 12 (62), 2019
2019
HARUN YAHUDİ'NİN" HÜSEYNİ KÜLLİ KÜLLİYAT-I MAKAMAT" ADLI ESERİ.
G YALÇIN
Journal of International Social Research 11 (56), 2018
2018
Edvâr Kitaplarında Usûl-i Cedîd: İç İçe Daireli Usûller
G YALÇIN
Bilig, 175-208, 2018
2018
New Usul in Books of Turkish Music Theory: Usuls of Nested Cycles (Polyrhythmic)
G Yalcin
BILIG, 207-229, 2018
2018
NÂYÎ OSMAN DEDE, KANTEMİROĞLU VE KEVSERÎ HARF MÜZİK YAZILARINDA DİKKAT ÇEKEN İŞARETLER.
G YALÇIN
Journal of International Social Research 10 (50), 2017
2017
KEVSERÎ MECMUASI’NDA NÂ-MALÛM DÖRT MAKAM
G YALÇIN
2017
NÂYÎ OSMAN DEDE'NİN NOTA DEFTERİNDEN ÜÇ SAZ ESERİNİN MÜZİK YAZISI AÇISINDAN İNCELENMESİ.
G YALÇIN
RAST Musicology Journal/Rast Muzikoloji Dergisi 5 (1), 2017
2017
HAŞİM BEY MECMUASI EDVAR BÖLÜMÜNÜN KAYNAKLARI.
G YALÇIN
Electronic Turkish Studies 9 (5), 2014
2014
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS ALAN DERSLERİNDE KLASİK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ.
G YALÇIN
Ondokuz Mayis University Journal of Education 32 (2), 2013
2013
HAŞİM BEY MECMUASININ" MAKAM VE TONALİTE KARŞILAŞTIRMASI" YÖNÜNDEN İNCELENMESİ.
G YALÇIN
Electronic Turkish Studies 8 (6), 2013
2013
Haşim Bey Mecmuasının" Makam Ve Tonalite
G Yalçin
2013
INVESTIGATION OF TERMINOLOGY OF THE WESTERN MUSIC THEORY BOOKS PUBLISHED IN TURKEY BETWEEN 1900-2012
G Yalçın
Idil Sanat ve Dil Dergisi 2 (8), 65-91, 2013
2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20