emre urkmez
emre urkmez
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Borsa İstanbul 100 endeksi ile döviz kurları arasındaki dinamik ilişkinin belirlenmesi
E Ürkmez, T Karataş
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (45), 393-409, 2017
122017
HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİKLER: TÜRKİYE'DEN KANITLAR
SN Sülkü, E Ürkmez
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 473-484, 2018
82018
Küresel Kriz Sürecinde Altın Fiyatlarını Etkileyen Dinamikler
T Karataş, E Ürkmez
72013
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
ÖF BÖLÜKBAŞI, E Ürkmez, O Karamustafa
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 485-496, 2018
42018
Lineer ftalosiyanin polimerlerinin sentezi ve bazı özelliklerinin incelenmesi
SB Sarıışık
Marmara Üniversitesi, 2007
32007
İstanbul'da kapkaç sorunu ve toplum üzerindeki etkileri
İE Yıldırım, E Ürkmez, T Koç
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2007
22007
REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK.
E ÜRKMEZ
Journal of International Social Research 10 (49), 2017
2017
Kredi riski modellemesi: Türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım
E Ürkmez
Marmara Üniversitesi, 2013
2013
BRENT HAM PETROL GETİRİLERİNDE KAOTİK DİNAMİKLERİN ARAŞTIRILMASI/Investigation of Chaotic Dynamics In Brent Crude Oil Returns
E ÜRKMEZ
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi 3 (1), 69-82, 0
İstanbul'da Kapkaç Sorunu Ve Toplum Üzerindeki Etkileri
İ YILDIRIM, E ÜRKMEZ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (2), 0
BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Öz
AGE ÜRKMEZ, AGT KARATAŞ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11