Follow
Sabri Sidekli
Sabri Sidekli
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
Verified email at mu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Eylem araştırması: İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama güçlüklerinin giderilmesi
S SİDEKLİ
Türklük Bilimi Araştırmaları 27 (27), 563-580, 2010
114*2010
Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama
S Sidekli, S YANGıN
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 393-413, 2005
1042005
İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerilerini geliştirme (eylem araştırması)
S Sidekli
Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2010
98*2010
STEM APPLICATIONS IN MATHEMATICS EDUCATION: THE EFFECT OF STEM APPLICATIONS ON DIFFERENT DEPENDENT VARIABLES
B Yıldırım, S Sidekli
Journal of Baltic Science Education 17 (2), 200-214, 2018
672018
İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öğretici ve öyküleyici metinlere göre okuduğunu anlama becerilerinin sınanması
S Sidekli
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2005
672005
Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem: karikatür
S Sidekli, H Er, R Yavaşer, E Aydın
Uluslararası Türk eğitim bilimleri dergisi 2014 (2), 151-163, 2014
612014
Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama
S Yangın, S Sidekli
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006
612006
Sosyal bilgiler öğretiminde yerel, kültürel miras öğelerinin kullanımına ilişkin öğretmen adayı görüşleri
S Sidekli, L Karaca
Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 20-38, 2013
58*2013
Prospective teachers' misconceptions about classification of plants and changes in their misconceptions during pre-service education
S Yangın, S Sidekli, Y Gökbulut
Sci Methodical Ctr-Sci Educologica, 2014
462014
Developing Story Writing Skills with Fourth Grade Students' Mind Mapping Method
H Uysal, S Sidekli
Egitim ve Bilim 45 (204), 2020
39*2020
Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
S Sidekli, E ÇETİN
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 285-303, 2018
392018
KÖYDE ÖĞRETMEN OLMAK: BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF
S Sidekli, İ Coşkun, Y Aydın
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (1), 311-331, 2015
372015
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VAN HİELE GEOMETRİK DÜŞÜNCE DÜZEYLERİNİN, BAZI DEĞİŞKENLERE (LİSE TÜRÜ, LİSE ALANI, LİSE ORTALAMASI, ÖSS PUANLARI, LİSANS ORTALAMALARI VE CİNSİYET …
Y Gökbulut, S Sidekli, S Yangın
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 8 (2), 375-396, 2010
352010
DÖRT İŞLEM BECERİSİ NASIL GELİŞTİRİLİR
S Sidekli, Y Gökbulut, N Sayar
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2013 (1), 2013
31*2013
Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim Bana Hikaye Anlatır mısın?
S Sidekli, ZTS Yangın
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (4), 2013
302013
İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması
S Sidekli, B Buluç
292006
Yazma becerisini geliştirmek için hikaye piramidi
S Sidekl
Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 1-18, 2012
27*2012
Facebook: sosyal bilgiler öğretiminde yeni bir yöntem
S Sidekli, M Avaroğulları
Cumhuriyet International Journal of Education 2 (2), 2013
262013
Story map: How to improve writing skills
S Sidekli
Educational Research and Reviews 8 (7), 289, 2013
242013
How Do Second Grade Students in Primary Schools Use and Perceive Tablets?.
H Karalar, S Sidekli
Universal Journal of Educational Research 5 (6), 965-971, 2017
232017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20