Takip et
Mustafa Zülküf Altan
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Beliefs about language learning of foreign language-major university students
MX Altan
Australian journal of teacher education 31 (2), 45-52, 2006
2822006
Çoklu Zekâ Kuramı ve Değerler Eğitimi
MZ Altan
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 1 (4), 53-57, 2011
1702011
Pre-service EFL teachers’ beliefs about foreign language learning
MZ Altan
European Journal of Teacher Education 35 (4), 481-493, 2012
1162012
Çoklu Zeka Kuramı
MZ Altan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 17 (17), 105-117, 1999
941999
A call for change and pedagogy: A critical analysis of teacher education in Turkey
MZ Altan
European journal of education 33 (4), 407-417, 1998
861998
Intercultural Sensitivity: A Study of Pre-service English Language Teachers
MZ Altan
Journal of Intercultural Communication 46 (1), 1, 2018
792018
Creating a Learner-Centered Teacher Education Program.
MZ Altan, C Trombly
Forum 39 (3), 28-35, 2001
682001
Language learning strategies and foreign language achievement
MZ Altan
Education and Science 28 (129), 25-31, 2003
582003
Student teaching from the perspectives of cooperating teachers and pupils
MZ Altan, H Sağlamel
Cogent Education, 2015
522015
Culture in EFL contexts: Classroom and coursebooks
MZ Altan
Modern English Teacher 4 (2), 58-60, 1995
511995
Türkiye'nin Eğitim Çıkmazı Girişimci Öğretim Girişimci Öğretmen
MZ Altan
Pegem Akademi, 2014
502014
Nationality and language learning strategies of ELT-Major University Students
MZ Altan
Asian EFL Journal 6 (2), 1-11, 2004
502004
Globalization, English Language Teaching and Turkey
MZ Altan
International Journal of Languages' Education and Teaching 5 (4), 764-776, 2017
412017
Eğitim, Çoklu zekâ kuramı ve çoklu zekâ kuramında onuncu boyut: Ahlâkî zekâ
MZ Altan
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (1), 137-144, 2012
402012
Preparation of Foreign language teachers in Turkey: A challenge for the 21st century
MZ Altan
Dil Dergisi, 49-54, 2006
382006
Introducing the theory of multiple intelligences into English language teaching programs.
MZ Altan
Pamukkale University Journal of Education, 2012
302012
Eğitim fakülteleri, teknoloji ve değişim
MZ Altan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 15 (15), 295-304, 1998
301998
Geleceğin Türkiye’sinde öğretmen refahı: Öğretmenlik meslek kanununun kayıp parçası
MZ ALTAN, M ÖZMUSUL
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 24-42, 2022
282022
ELT Major University Students’ Beliefs on the Role of English, Globalization and Global English
MZ Altan
EIL, ELF, Global English: Teaching and Learning Issiues, 321-341, 2010
28*2010
Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century.: Howard Gardner
MZ Altan
Tesol Quarterly 35 (1), 204-205, 2001
262001
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20