Levent Yakar
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteyi Seçme Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi (Hacettepe, Siirt ve Aksaray Üniversiteleri Örneği)
L Yakar, M Odabaş, C Gündeğer
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 189-200, 2016
92016
Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu ve bilişsel esnekliklerinin incelenmesi
İ Yelpaze, L Yakar
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 (54), 913-935, 2019
82019
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin SBS puanları ve akademik başarı puanları değişimlerinin izlenmesi ve SBS puanlarının kestirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
L Yakar
Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu, 2011
82011
Öğretmen yetiştiren programlara kayıtlı öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve öğretmen öz-yeterlik algıları
L Yakar, İ Yelpaze
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47, 107-129, 2019
7*2019
Differential item and differential distractor functioning analyses on Turkish high school entrance exam
R TERZİ, L Yakar
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 9 (2), 136-149, 2018
62018
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumlarının ve E-Öğrenmeye Hazır Bulunuşluklarının İncelenmesi
LY YAKAR, ZY YAKAR
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 1-21, 2021
3*2021
Bilişsel tanı ve çok boyutlu madde tepki kuramı modellerinin karşılıklı uyumlarının incelenmesi
L Yakar
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
32017
SBS 2011 TÜRKÇE ALT TESTİNDEKİ MADDELERİN DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU AÇISINDAN FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
E Toprak, L Yakar
International Journal Of Eurasia Social Sciences 8 (26), 220-231, 2017
32017
The Relationship between Altruism and Life Satisfaction: Mediator Role of Cognitive Flexibility
İ Yelpaze, L Yakar
Cukurova University Faculty of Education Journal 49 (1), 142-162, 2020
22020
İlkokullarda Yetiştirme Programında (İYEP) Karşılaşılan Sorunlar, Paydaşlarına Olan Katkıları ve Çözüm Önerileri
S AYDIN, L YAKAR
Trakya Eğitim Dergisi 10 (3), 795-814, 2020
1*2020
An empirical comparison of two cognitive diagnosis models for polytomous attributes
L Yakar, J de la Torre, W Ma
The Annual Meeting of National Council on Measurement in Education, 2017
12017
Madde Yanlılığının Bir Göstergesi Olarak Değişen Çeldirici Fonksiyonu
N DOĞAN, L YAKAR
1
Öğretmenlerin İdealistlik Düzeylerinin ve İdealist Öğretmen Algılarının İncelenmesi
İ Hasan, L Yakar
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 10 (3), 1283-1309, 2021
2021
Monitoring Student Achievement with Cognitive Diagnosis Model
L Yakar, N Doğan, D Şenol, NS YÜKSEL
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 12 (3 …, 2021
2021
Retrofitting of Polytomous Cognitive Diagnosis and Multidimensional Item Response Theory Models
L Yakar, N DOĞAN, J de la Torre
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 12 (2), 97-111, 2021
2021
Comparison of Teacher Training Programs in terms of Attitudes towards Teaching Profession and Teacher Self-Efficacy Perceptions: A Meta-Analysis
I Yelpaze, L Yakar
International Journal of Assessment Tools in Education 7 (4), 549-569, 2020
2020
Effect of Health Warnings on Cigarette Pockets on Behaviour: Educational Perspective
C Gerçek, N Dogan, C Gundeger, L Yakar
Eurasian Journal of Educational Research 17 (68), 63-80, 2017
2017
The effect of emergency remote teaching on the university students’ end-of-term achievement
L Yakar
Journal of Educational Technology and Online Learning 4 (3), 373-390, 0
8 Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Yazılı Sınav Puanlarının TEOG Sınav Puanlarına Göre İncelenmesi
B YILDIZTEKİN, G KUMLU, S YAVUZ, L YAKAR
Bilişsel Tanı Modelleriyle Öğrenci Başarısının İzlenmesi
L YAKAR, N DOĞAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20