Muhammed Oğuzhan METE
Title
Cited by
Cited by
Year
Açık Kaynak Kodlu Kütüphane İle 3B Web CBS Uygulaması Geliştirilmesi
MO METE, D GULER, T YOMRALIOGLU
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi 6, 818-824, 2018
2*2018
CBS ile Nominal Taşınmaz Değer Haritası Üretiminde Çözünürlük Araştırması
MO Mete, T Yomralıoğlu
Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi 1 (1), 16-23, 2019
2019
Creation of Nominal Asset Value-Based Maps using GIS: A Case Study of Istanbul Beyoglu and Gaziosmanpasa Districts
MO Mete, T Yomralioglu
GI_Forum 2019 7 (2), 98-112, 2019
2019
Open Source Cloud GIS Framework for Real Estate Valuation
MO Mete, T Yomralioglu
International Symposium on Applied Geoinformatics, 2019
2019
Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İstanbul İli Nominal Taşınmaz Değer Haritasının Oluşturulması
MO Mete
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019
2019
Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Nominal Taşınmaz Değer Haritası Üretiminde Çözünürlük İrdelemesi
MO Mete, T Yomralıoğlu
X. TUFUAB Teknik Sempozyumu, 178-185, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6