Follow
Nursan Ildırı
Nursan Ildırı
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Mücrim Âbid Divânı (İnceleme-Metin-Dizin)
N Ildırı
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi …, 2016
92016
SON DÖNEM ÇAĞATAY ŞAİRİ MÜCRİM ÂBİD’İN TÜRKÇE DİVÂNI’NIN SÖZ VARLIĞI VE DEYİMLER
N Ildırı
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 12 (2), 129-148, 2017
32017
KAR KOYNUNDA LALE
AS Çolpan
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 281-286, 2015
22015
ÖZBEK TÜRKÇESİNDE “TEJAMLILIK TAMOYILI (EN AZ ÇABA YASASI)” VE “ELLIPSIS (EKSİLTİM)” KAVRAMLARI ÜZERİNE
N Ildırı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12 (4), 2484-2497, 2022
12022
Özbek Hikâyeciliğinde Abdullah Kahhar
N Ildırı
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 197-204, 2015
12015
Özbek Türkçesinde Yer Alan “Nafaqat” Yapısının Türkiye Türkçesine Aktarımı
N Ildırı
Atatürk Üniversitesi, 2018
2018
VÂHİDÎ-CİNÂNÜ’L CENÂN
N Ildırı
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
2015
ÖZBEK HİKÂYECİLİĞİNDE ABDULLAH KAHHAR/Abdulla Qahhor in Uzbek Storytelling
N ILDIRI
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; Sayı 53 (2014), 2015
2015
ÖZBEK TÜRKÇESİNDE NOKTALAMA İŞARETLERİNİN KULLANIMI
N Ildırı
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 12 (3), 935-956, 0
ÖZBEK TÜRKÇESİNDE FARSÇA SON EKLERLE OLUŞTURULAN MESLEK ADLARI
N Ildırı
Anasay, 59-80, 0
ÖZBEK YAZAR PİRİMKUL KADİROV’UN MİLLÎ DİL BİLİNCİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE
N ILDIRI
IX. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 71, 0
ÖZBEK TÜRKÇESİNDE YER ALAN “NAFAQAT” YAPISININ TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARIMI/Transfer of The Structure “Nafaqat” in The Uzbek Turkish to Turkish
N Ildırı
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 337-347, 0
Aktarma: Yrd. Doç. Dr. Nursan ILDIRI
F BABA
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13