Follow
ömer faruk tavşanlı (assoc. prof.)
ömer faruk tavşanlı (assoc. prof.)
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Children’s sense of being a writer: identity construction in second grade writers workshop
D Seban, ÖF Tavşanlı
International Electronic Journal of Elementary Education 7 (2), 215-232, 2015
762015
An evaluation of primary school students' views about noise levels in school
N Bulunuz, M Bulunuz, AY Orbak, N Mulu, ÖF Tavşanlı
International Electronic Journal of Elementary Education 9 (4), 725-740, 2017
572017
İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol Edilmesine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
M Bulunuz, N Bulunuz, ÖF Tavşanlı, AY Orbak, N Mutlu
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (3), 661-671, 2018
352018
Achievement levels of middle school students in the standardized science and technology exam and formative assessment probes: A comparative study
N Bulunuz, O Tavsanli, M Bulunuz, F Karagoz
Journal of Education in Science Environment and Health 2 (1), 33-50, 2016
322016
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İKLİMİNE YÖNELİK ALGILARINI YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
ÖF Tavşanlı, K Birgül, O Aynur
Turkish Studies 11 (9), 821-838, 2016
302016
Improving writing skills of students in turkey: A meta-analysis of writing interventions
S Graham, OF Tavsanli, A Kaldirim
Educational Psychology Review 34, 889–934, 2022
282022
9. GRAFİK ÖRGÜTLEYİCİLERİN İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERİ ÇÖZÜMLEME VE ÖZETLEME BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ
ÖF TAVŞANLI, D SEBAN
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
282015
Süreç temelli yazma modüler programının ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin yazmaya ilişkin tutum, yazılı anlatım becerisi ve yazar kimliği üzerine etkisi
ÖF Tavşanlı
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
232019
İş birlikli öğrenme yaklaşımının Türkiye’deki öğrencilerin Türkçe derslerindeki akademik başarılarına etkisi: bir meta-analiz çalışması
A Kaldırım, ÖF Tavşanlı
Eğitim ve Bilim 43 (194), 2018
182018
İlkokul Öğrencileri Ne Yazar?: İlkokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Metin Türü, Konu ve İçerik Tercihlerinin İncelenmesi
ÖF TAVŞANLI
Ana Dili Eğitimi Dergisi 6 (1), 32-47, 2018
172018
Türkiye'de süreç temelli yazma yaklaşımı: Bir tematik analiz çalışması
ÖF Tavşanlı, A Kaldırım
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 2020
152020
The development of the written expression skills of a first grade student at home, school and university program: A case study
OF Tavsanli, M Bulunuz
European Journal of Education Studies, 2017
152017
The effect of a PBWMIP on writing success and attitude toward writing
ÖF Tavşanlı, A Bilgin, K Yıldırım, T Rasinski, B Tschantz
Reading & Writing Quarterly 37 (5), 425-443, 2021
142021
The effect of collaborative learning approach on students' academic achievement in Turkish courses in Turkey: A meta-analysis study
A Kaldırım, OF Tavşanlı
Education & Science, 2018
142018
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
ÖF Tavşanlı, BB Akaydın
The Journal of International Social Research 10 (48), 517-528, 2017
14*2017
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OLUŞMASI MUHTEMEL ÖĞRETMEN KİMLİKLERİNİN “ÖĞRETMEN ADAYLARI OLASI BENLİKLER ÖLÇEĞİ” KULLANILARAK İNCELENMESİ
ÖF Tavşanlı, E Saraç
The Journal of Academic Social Science 4 (36), 689-703, 2016
142016
İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin süreç temelli yazma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
ÖF Tavşanlı, A Kaldırım
Ana Dili Eğitimi Dergisi 6 (3), 859 - 876, 2018
132018
Examining the Reading Habits, Interests, Tendencies of the Students Studying at the Faculty of Education and Analyzing the Underlying Reason behind Their Preferences
ÖF Tavşanlı, K Abdullah
European Journal of Educational Research 6 (2), 145-156, 2017
132017
The effect of graphic organizers on the problem posing skills of 3rd grade elementary school students
ÖF Tavşanlı, T Kozaklı Ülger, A Kaldırım
112018
EVALUATION OF THE INSTRUCTIONAL PROGRAM IN TURKEY BASED ON THE PROCESS-BASED WRITING APPROACH
ÖF Tavşanlı
International Journal of Language Academy 5 (2), 79-97, 2017
112017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20