Follow
Murat TEKİNER
Title
Cited by
Cited by
Year
Çanakkale Kepez kooperatifinde sulama performansının değerlendirilmesi, I
B Çakmak, M Tekiner
Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu 1, 279-290, 2010
312010
Time-series analysis of long-term variations in stream-flow data of some stream-flow stations over the Gediz Basin and in precipitation of the Akhisar Station
YE Yıldırım, M Türkeş, M Tekiner
Pakistan Journal of Biological Sciences 7 (1), 17-24, 2004
212004
Monitoring of irrigation schemes by using thermal camera mounted UAVs
M Sener, M Pehlivan, M Tekiner, UE Ozden, T Erdem, HH Celen, A Seren, ...
Feb-Fresenius Environmental Bulletin 28 (6), 4684-4691, 2019
112019
Kapalı borulu sulama şebekelerinde karşılaştırmalı değerlendirme ile sistem performansının belirlenmesi
M Tekiner, B Çakmak
Uluslar arası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30, 2011
102011
Bayramiç-Ezine sulama birliğinin ekonomik göstergeler ile sulama sistem performansının değerlendirilmesi
D Aktürk, M Tekiner, F Savran, F Tatlıdil
Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, 2010
82010
Effects of Different Irrigation Programs on Growth, Yield, and Fruit Quality of Drip-Irrigated Melon in Dardanelles (Çanakkale) Troia region
M Tekiner, C Öztokat, Đ Taş
International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, BOSNA HERSEK …, 2010
62010
Pompajla su temin eden bazı sulama birliklerinin sulama sistem performansının değerlendirilmesi
M TEKİNER
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 (4), 1087-1097, 2020
52020
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) based remote sensing for crop pattern mapping, Turkey.
M Sener, M Pehlivan, M Tekiner, C Alkan, UE Ozden, T Erdem, HH Celen, ...
Fresenius Environmental Bulletin 27 (12A), 8831-8837, 2018
52018
Impact of UV-C radiation on growth of micro and macro algae in irrigation systems
M Tekiner, İ Ak, M Kurt
Science of the total environment 672, 81-87, 2019
42019
Determination of absorption coefficient of Chlorella vulgaris and Arthrospira maxima in water
M Tekiner, M Kurt, İ Ak, A Kurt
AIP Conference Proceedings 1935 (1), 2018
42018
YÜZEY SULAMA SİSTEMLERİNDE SULAMA İŞLETMECİLİĞİ MODEL YAKLAŞIMI
M TEKİNER, M BEYRİBEY
Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 24 (1), 62-69, 2010
42010
Yüzey sulama sistemlerinde sulama işletmeciliği model yaklaşımı
M Tekiner
42008
Dünyada ve Türkiye'de Suyun Fiyatlandırılması
I Tas, B Yaşar, Z Gökalp, M Tekiner
42008
Sulamaya açılan alanlarda sulu tarım dışındaki faaliyetler sonucu bitkisel üretim değerinde meydana gelen kayıpların değerlendirilmesi: DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Örneği
M Tekiner, D Aktürk
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 11 (1), 65-73, 2023
32023
Mustafakemalpaşa köyleri sulama birliğine ait şebekenin kapalı sisteme dönüştürülmesiyle ekonomide meydana gelecek değişikliğin belirlenmesi
N Körpe, M Tekiner
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2), 2014
32014
Assessment of irrigation practices of farmers receiving water from open-canal and piped irrigation networks
NK Aslan, M Tekiner
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 5 (9), 1066-1071, 2017
22017
Determination of the effects of hydrogel on irrigation program for maize cultivated in the field conditions.
M Tekiner, M Yildirim, C Türkmen, A Oral, B İzci
Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying …, 2016
22016
Bazı DSİ Bölgelerindeki Sulama Oranları ve Sulanmayan Alanların Sulanmama Nedenleri
Mİ Gümüş, M Tekiner
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1), 87-95, 2023
12023
Balıkesir Bölgesinde Silajlık Mısır Üretimi Yapan Çiftçilerin Sulama Uygulamalarının Değerlendirilmesi
M Pala, M Tekiner
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (3), 366-375, 2017
12017
Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanındaki Su Kullanıcıların Sulama Zamanını Belirleme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi
M TEKİNER, M BEYRİBEY
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 12 (1), 81-92, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20