Takip et
Elif Bugra Kuzu Demir
Elif Bugra Kuzu Demir
Dokuz Eylül Üniversitesi
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üç boyutlu yazdırma teknolojilerinin eğitim alanında kullanımı: Türkiye’deki uygulamalar
K DEMİR, EBK DEMİR, Ç Cansu, U TUĞTEKİN, H İslamoğlu, K Abdullah
Ege Eğitim Dergisi 17 (2), 481-503, 2016
712016
Bilişim teknolojileri öğretmen adayları arasında çevrimiçi sosyal ağların öğretim amaçlı kullanımı
EB Kuzu
Anadolu Üniversitesi, 2014
462014
Opinions of Teachers on Using Internet Searching Strategies: An Elementary School Case in Turkey.
I Kabakci, M Firat, S Izmirli, EB Kuzu
Online Submission 1 (1), 49-61, 2010
212010
Typographic properties of online learning environments for adults
EB Kuzu, B Ceylan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 879-883, 2010
202010
Çevrimiçi Sosyal Ağların Öğretim lı Kabul ve Kullanımı Ölçeğinin Geliştirilmesi
EB Kuzu Demir, Y Akbulut
192017
Öğretimin Değerlendirilmesinde Çoklu Ortam Kullanımına EleĢtirel Bir BakıĢ.
M Fırat, S Gmirli, EB Kuzu
Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (1), 2010
182010
Enhancing learning with wearable technologies in and out of educational settings
EBK Demir, K Demir
Wearable Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 403-428, 2018
172018
Use of online social networking sites among pre-service information technology teachers
EB Kuzu, Y Akbulut
World Journal on Educational Technology 5 (3), 358-370, 2013
102013
Bilgisayar etiği bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi programlarında kendine ne kadar yer buluyor
EB Kuzu, G Becit
8th International Education Technology Conference, 284-288, 2008
102008
Development of a Scale to Address the Acceptance and Use of Online Social Networking Sites for Instructional Purposes
EBK Demir, Y Akbulut
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 8 (1), 52-82, 2017
9*2017
A challenge for higher education: Wearable technology for fashion design departments
EBÄŸK Demir, K Demir, S OdabaÅŸÄ, F OdabaÅŸÄ
World Journal on Educational Technology: Current Issues 8 (1), 65-73, 2016
62016
Öğrencilikte dönüşümler
YL Şahin, EB Kuzu
Bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında dönüşümler içinde. Ankara: Nobel …, 2010
62010
Exploring Turkish special education teachers’ experiences of emergency remote teaching during the COVID-19 pandemic
EBK Demir, AB Özbek, K Demir
Journal of Educational Technology and Online Learning 5 (2), 316-335, 2022
52022
2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Ortaokul 5. sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Eskişehir İli Örneği
GF Gündüz, EBK DEMİR
Trakya Eğitim Dergisi 10 (3), 1024-1041, 2020
52020
Use of social networks for educational purposes among pre-service IT teachers
EB Kuzu
Unpublished doctoral dissertation, Graduate School of Educational Sciences …, 2014
52014
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Eylem Yeterliliği
HF ODABAŞI, AA KURT, Y Akbulut, O Dönmez, B Ceylan, ...
Anadolu Journal of Educational Sciences International 1 (1), 36-48, 2011
52011
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖNERİSİ HAZIRLAMA DENEYİMLERİNİN YANSITILMASI
F ODABAŞI, K Abdullah, EB Kuzu, YL Şahin
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 41-52, 2011
52011
Development of a Scale for Students in Evaluating 2017 Information Technology and Software Curriculum.
EBK Demir, GF Gündüz
International Journal of Instruction 12 (4), 313-330, 2019
42019
Comparison of 2017 5th Grade Information Technologies and Software Course Draft Curriculum and 21012 Information Technologies and Software Course Curriculum
GF Gündüz, EBK Demir
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 (2), 147-175, 2018
42018
Factors Motivating and Hindering Information and Communication Technologies Action Competence.
AA Kurt, Y Akbulut, HF Odabasi, B Ceylan, EB Kuzu, O Donmez, ...
Online Submission 4 (1), 34-46, 2013
42013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20