Elif Bugra Kuzu Demir
Elif Bugra Kuzu Demir
Dokuz Eylül Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bilişim teknolojileri öğretmen adayları arasında çevrimiçi sosyal ağların öğretim amaçlı kullanımı
EB Kuzu
Anadolu Üniversitesi, 2014
192014
Üç boyutlu yazdırma teknolojilerinin eğitim alanında kullanımı: Türkiye'deki uygulamalar
KBE Demir, C Çaka, Y Akbulut, K Demir, H İslamoğlu, A Kuzu
182016
Typographic properties of online learning environments for adults
EB Kuzu, B Ceylan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 879-883, 2010
132010
Opinions of Teachers on Using Internet Searching Strategies: An Elementary School Case in Turkey.
I Kabakci, M Firat, S Izmirli, EB Kuzu
Online Submission 1 (1), 49-61, 2010
112010
Öğretimin Değerlendirilmesinde Çoklu Ortam Kullanımına EleĢtirel Bir BakıĢ.
M Fırat, S Gmirli, EB Kuzu
Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (1), 2010
112010
Bilgisayar etiği bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi programlarında kendine ne kadar yer buluyor
EB Kuzu, G Becit
8th International Education Technology Conference, 284-288, 2008
102008
Use of online social networking sites among pre-service information technology teachers
EB Kuzu, Y Akbulut
World Journal on Educational Technology 5 (3), 358-370, 2013
82013
Enhancing learning with wearable technologies in and out of educational settings
EBK Demir, K Demir
Wearable Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 403-428, 2018
52018
Faculties' information and communication technologies action competencies
AA Kurt, Y Akbulut, G Akalın, O Dönmez, EB Kuzu, B Ceylan, İÖ Şahin
42012
Öğrencilikte dönüşümler
YL Şahin, EB Kuzu
Bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında dönüşümler içinde. Ankara: Nobel …, 2010
42010
Development of a Scale to Address the Acceptance and Use of Online Social Networking Sites for Instructional Purposes
EBK Demir, Y Akbulut
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi 8 (1), 52-82, 0
4*
Giyilebilir Teknolojiler ve Eğitimde Kullanımı [Wearable Technologies and Usage in Education]
EB Kuzu, K Demir
Eğitim Teknolojileri Okumaları, 251-270, 2015
32015
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Eylem Yeterliliği
HF Odabaşı, AA KURT, Y Akbulut, O Dönmez, B Ceylan, Ö Şahin-İzmirli, ...
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 2011
32011
A challenge for higher education: Wearable technology for fashion design departments
EBK Demir, K Demir, S Odabaşı, F Odabaşı
World Journal on Educational Technology: Current Issues 8 (1), 65-73, 2016
22016
Factors Motivating and Hindering Information and Communication Technologies Action Competence.
AA Kurt, Y Akbulut, HF Odabasi, B Ceylan, EB Kuzu, O Donmez, ...
Online Submission 4 (1), 34-46, 2013
22013
Development of a Scale for Students in Evaluating 2017 Information Technology and Software Curriculum.
EBK Demir, GF Gündüz
International Journal of Instruction 12 (4), 313-330, 2019
12019
Comparison of 2017 5th Grade Information Technologies and Software Course Draft Curriculum and 21012 Information Technologies and Software Course Curriculum
GF Gündüz, EBK Demir
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 (2), 147-175, 2018
12018
Responding to contemporary needs of learning communities through utilizing emerging social networking tools
EBK Demir, Y Akbulut
Enhancing Social Presence in Online Learning Environments, 142-170, 2018
12018
Ict Action Competence in Teacher Education
HF Odabaşı, AA Kurt, Y Akbulut, EB Kuzu, O Dönmez, B Ceylan, ...
IATED-Int Assoc Technology Education A& Development, 2011
12011
Evaluation of 2017 Secondary School Information Technologies and Software Course Curriculum According to Teacher and Student Views
GF Gündüz, EB Kuzu Demir
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20