Harun Terzi
Harun Terzi
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de ekonomik büyüme ve cari işlemler dengesi ilişkisi
OM Telatar, H Terzi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (2), 119-134, 2009
762009
Türkiye'de işsizlik sorunu ve Avrupa istihdam stratejisi
AGBY ESER, H Terzi
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 229-250, 2008
622008
Nüfus ve eğitimin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye üzerine bir inceleme
OM Telatar, H Terzi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2), 197-214, 2010
592010
Kamu harcamaları ve ekonomik kalkınma ilişkisi üzerine ekonometrik bir inceleme
H Terzi
Iktisat Isletme ve Finans 13 (142), 67-80, 1998
551998
İMALAT SANAYİ DIŞ TİCARETİ VERİMLİLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
S Kurt, H Terzi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 25-46, 2007
362007
Kur politikasının dış ticaret dengesini sağlamadaki etkinliği: Türkiye uygulaması
H Terzi, A Zengin
Ekonomik Yaklasim 10 (33), 48-65, 1999
361999
Türkiye''de Elektrik Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sektörel Bir Karşılaştırma
H Terzi
Iktisat Isletme ve Finans 13 (144), 62-71, 1998
341998
Türkiye'deki sanayileşme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişki
H Terzi, S Oltulular
Doğuş Üniversitesi Dergisi 5 (2), 219-226, 2011
332011
Türkiye'deki sanayileşme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişki
H Terzi, S Oltulular
Doğuş Üniversitesi Dergisi 5 (2), 219-226, 2011
332011
Türkiye’de ekonomik büyüme-enflasyon süreci: sektörler itibariyle ekonometrik bir analiz
H Terzi, S Oltulular
Bankacılar Dergisi 50, 19-33, 2004
302004
Türkiye’de kur politikası, ithalat, ihracat ve dış ticaret dengesi ilişkisinin ekonometrik analizi
A Zengin, H Terzi
Gazi Üniversitesi İİ BF Dergisi 11 (1-2), 247-266, 1995
271995
Türkiye’de enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi (1924-2002)
H Terzi
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (3), 59-75, 2004
242004
Türkiye’de Asgari Ücret: Sorunlar Öneriler
BY ESER, H Terzi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 129-143, 2008
212008
Is the tourism-led growth hypothesis (TLGH) valid for Turkey?
H Terzi
Doğuş Üniversitesi Dergisi 16 (2), 165-178, 2015
202015
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ÜLKELERİNDE ASGARİ ÜCRETİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
B Yılmaz, H Terzi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 121-137, 2010
202010
YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?
AGS OLTULULAR, H Terzi
Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, 1-22, 2006
182006
YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?
AGS OLTULULAR, H Terzi
Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, 1-22, 2006
182006
TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN NEDENSELLİK ANALİZLERİ İLE TESTİ
Ş KAHVECİ, H TERZİ
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 135-154, 2017
172017
Does education affect economic growth in Turkey? A causality analysis
S Yurtkuran, H Terzi
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (2), 2015
152015
Türkiye’de eğitim ve iktisadi büyüme ilişkisi: sims ve toda-yamamoto nedensellik analizleri
H Terzi, S Yurtkuran
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 11 (2), 7-24, 2016
142016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20