sibel kalaycioglu
sibel kalaycioglu
Professor of Sociology, Middle East Technical University
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Money-earning activities and empowerment experiences of rural migrant women in the city: The case of Turkey
T Erman, S Kalaycıoğlu, H Rittersberger-Tılıç
Women's Studies International Forum 25 (4), 395-410, 2002
802002
Intergenerational solidarity networks of instrumental and cultural transfers within migrant families in Turkey
S Kalaycioğlu, H Rittersberger-Tilic
Ageing & Society 20 (5), 523-542, 2000
742000
Evlerimizdeki gündelikçi kadınlar: Cömert" abla" ların sadık" hanım" ları
S Kalaycıoğlu, H Rittersberger-Tılıç
Su Yayınları, 2000
642000
Yaşlılar ve yaşlı yakınları açısından yaşam biçimi tercihleri
S Kalaycıoğlu, UU Tol, Ö Küçükural, K Cengiz
Türkiye Bilimler Akademisi Raporları 5, 7-31, 2003
602003
Temsili bir örneklemde sosyo-ekonomik statü (SES) ölçüm aracı geliştirilmesi: Ankara kent merkezi örneği
S KALAYCIOĞLU, K Çelik, Ü Çelen, S TÜRKYILMAZ
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 13 (1), 182-220, 2010
572010
Yapısal Uyum Programlarıyla Ortaya Çıkan Yoksullukla Başetme Stratejileri
S Kalaycıoğlu, H Rittersberger-Tılıç
Kentleşme, Göç ve Yoksulluk 7, 197-246, 2002
422002
Türkiye için bir sosyoekonomik statü ölçütü geliştirme yönünde yaklaşım ve denemeler
S Kalaycıoğlu, F Kardam, S Tüzün, M Ulusoy
Toplum ve Hekim 13 (2), 126-137, 1998
281998
Dynamics of poverty in Turkey: gender, rural/urban poverty, social networks and reciprocal survival strategies
S Kalaycioglu
Poverty and Social Deprivation in the Mediterranean: Trends, Policies and …, 2006
252006
From emergency response to recovery: multiple impacts and lessons learned from the 2011 Van earthquakes
BB Erkan, AN Karanci, S Kalaycıoğlu, AT Özden, I Çalışkan, G Özakşehir
Earthquake Spectra 31 (1), 527-540, 2015
242015
Cömert “Ablaların” Sadık “Hanımları”, Evlerimizdeki Gündelikçi Kadınlar
HS Kalaycıoğlu, Hİ Rittersberger
su yayınları, 2001
202001
Toplumsal yapı: toplumsal kurumlar, gruplar ve toplumsal değişme
S Kalaycıoğlu
Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. Ed. Mehmet Zencirkıran, Bursa: Dora, 2011
152011
" Gitmek mi zor kalmak mı?": Avrupa'ya erkek göçü ve geride kalan kadının gözünden göç deneyimi
S Kalaycioğlu, K Çelik, FU Beşpinar
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 27 (1), 2010
152010
İş ilişkilerine kadınca bir bakış: Ev hizmetinde çalışan kadınlar
S Kalaycıoğlu, H Rittersberger
75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, 225-235, 1998
151998
Çocuk ve yaşlı bakıcıları: Enformel sektördeki kadınlar
H Rittersberger-Tılıç, S Kalaycıoğlu
Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, 301-327, 2012
142012
Europe and social precarity-Proactive elements for system interventions
M Ricceri
Precarity. More Than a Challenge of Social Security. Or: Cynicism of EU’s …, 2011
142011
Toplumsal Tabakalaşma
S Kalaycıoğlu
Sosyolojiye Giriş kitabı içinde ed: Sezal İ. İstanbul: Beta Yayınları, 243-292, 2010
142010
Türkiye’de Kentsel Yoksulluğun Tanımlanmasında Geçinme ve Aile Stratejilerinin Etkileri
S Kalaycıoğlu
Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama, Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası …, 2002
132002
Kadın Yoksulluğu Nasıl Anlaşılmalı
S Kalaycıoğlu
Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı, s, 286-294, 2003
112003
Gap bölgesinde Urfa, Harran ve Diyarbakır’da farklı kesimlerde toplumsal, kültürel ve ekonomik değişim beklentileri
S Kalaycıoğlu
Proceedings of II. GAP ve Sanayi Kongresi: Bildiriler kitabı, 253-265, 2001
112001
All the Same-All Being New
P Herrmann
BoD–Books on Demand, 2011
92011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20