sibel kalaycioglu
sibel kalaycioglu
Professor of Sociology, Middle East Technical University
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Money-earning activities and empowerment experiences of rural migrant women in the city: The case of Turkey
T Erman, S Kalaycıoğlu, H Rittersberger-Tılıç
Women's Studies International Forum 25 (4), 395-410, 2002
752002
Intergenerational solidarity networks of instrumental and cultural transfers within migrant families in Turkey
S KALAYCIOĞLU, H Rittersberger-Tilic
Ageing & Society 20 (5), 523-542, 2000
752000
Evlerimizdeki gündelikçi kadınlar: Cömert" abla" ların sadık" hanım" ları
S Kalaycıoğlu, H Rittersberger-Tılıç
Su Yayınları, 2000
662000
Temsili bir örneklemde sosyo-ekonomik statü (SES) ölçüm aracı geliştirilmesi: Ankara kent merkezi örneği
S KALAYCIOĞLU, K Çelik, Ü Çelen, S TÜRKYILMAZ
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 13 (1), 182-220, 2010
542010
Yaşlılar ve yaşlı yakınları açısından yaşam biçimi tercihleri
S Kalaycıoğlu, UU Tol, Ö Küçükural, K Cengiz
Türkiye Bilimler Akademisi Raporları 5, 7-31, 2003
492003
Yapısal Uyum Programlarıyla Ortaya Çıkan Yoksullukla Başetme Stratejileri
S Kalaycıoğlu, H Rittersberger-Tılıç
Kentleşme, Göç ve Yoksulluk 7, 2002
482002
Türkiye için bir sosyoekonomik statü ölçütü geliştirme yönünde yaklaşım ve denemeler
S Kalaycıoğlu, F Kardam, S Tüzün, M Ulusoy
Toplum ve Hekim 13 (2), 126-137, 1998
331998
Dynamics of poverty in Turkey: gender, rural/urban poverty, social Networks and reciprocal survival strategies
S Kalaycıoğlu
Poverty and Social Deprivation in the Mediterranean: Trends, Policies and …, 2006
252006
From emergency response to recovery: multiple impacts and lessons learned from the 2011 Van earthquakes
BB Erkan, AN Karanci, S Kalaycıoğlu, AT Özden, I Çalışkan, G Özakşehir
Earthquake Spectra 31 (1), 527-540, 2015
222015
Cömert" abla" ların sadık" hanım" ları: evlerimizdeki gündelikçi kadınlar
S Kalaycıoğlu, H Rittersberger-Tılıç
Su Yayınları, 2001
212001
Çocuk ve Yaşlı Bakıcıları: Enformel Sektördeki Kadınlar
H Rittersberger-Tılıç, S Kalaycıoğlu
Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, 301-327, 2012
182012
Gitmek mi zor kalmak mı?”: Avrupa’ya erkek göçü ve geride kalan kadının gözünden göç deneyimi
S Kalaycıoğlu, K Çelik, FU Beşpınar
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 27 (1), 123-145, 2010
172010
Europe and social precarity-Proactive elements for system interventions
M Ricceri
Precarity. More Than a Challenge of Social Security. Or: Cynicism of EU’s …, 2011
162011
İş İlişkilerine Kadınca Bir Bakış: Ev Hizmetinde Çalışan Kadınlar
S Kalaycıoğlu, H Rittersberger
75 Y› lda Kad› nlar ve Erkekler, 225-235, 1998
151998
Toplumsal Tabakalaşma
S Kalaycıoğlu
Sosyolojiye Giriş kitabı içinde ed: Sezal İ. İstanbul: Beta Yayınları, 243-292, 2010
142010
Türkiye’de kentsel yoksulluğun tanımlanmasında geçinme ve aile stratejilerinin etkileri
S Kalaycıoğlu
Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama, Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası …, 2002
142002
Toplumsal yapı: toplumsal kurumlar, gruplar ve toplumsal değişme
S Kalaycıoğlu
Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. Ed. Mehmet Zencirkıran, Bursa: Dora, 2011
132011
Gap bölgesinde Urfa, Harran ve Diyarbakır’da farklı kesimlerde toplumsal, kültürel ve ekonomik değişim beklentileri
S Kalaycıoğlu
Proceedings of II. GAP ve Sanayi Kongresi: Bildiriler kitabı, 253-265, 2001
112001
Değişen işçilik ve sendika
S KALAYCIOĞLU, H RİTTERSBERGER, K Çelik
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 25 (1), 2008
102008
Kamu Kolaylıkları Yönetişiminde Yoksulluğun Dikkate Alınması
N Bağdadioğlu, A Başaran, S Kalaycıoğlu, A Pınar
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Hacettepe Üniversitesi Piyasa …, 2009
82009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20