sibel kalaycioglu
sibel kalaycioglu
Professor of Sociology, Middle East Technical University
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Money-earning activities and empowerment experiences of rural migrant women in the city: The case of Turkey
T Erman, S Kalaycıoğlu, H Rittersberger-Tılıç
Women's Studies International Forum 25 (4), 395-410, 2002
812002
Evlerimizdeki gündelikçi kadınlar: Cömert" abla" ların sadık" hanım" ları
S Kalaycıoğlu, H Rittersberger-Tılıç
Su Yayınları, 2000
762000
Intergenerational solidarity networks of instrumental and cultural transfers within migrant families in Turkey
S Kalaycioğlu, H Rittersberger-Tilic
Ageing & Society 20 (5), 523-542, 2000
732000
Temsili bir örneklemde sosyo-ekonomik statü (SES) ölçüm aracı geliştirilmesi: Ankara kent merkezi örneği
S KALAYCIOĞLU, K Çelik, Ü Çelen, S TÜRKYILMAZ
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 13 (1), 182-220, 2010
722010
Yaşlılar ve yaşlı yakınları açısından yaşam biçimi tercihleri
S Kalaycıoğlu, UU Tol, Ö Küçükural, K Cengiz
Türkiye Bilimler Akademisi Raporları 5, 7-31, 2003
722003
Yapısal Uyum Programlarıyla Ortaya Çıkan Yoksullukla Başetme Stratejileri
S Kalaycıoğlu, H Rittersberger-Tılıç
Kentleşme, Göç ve Yoksulluk 7, 197-246, 2002
482002
Türkiye için bir sosyoekonomik statü ölçütü geliştirme yönünde yaklaşım ve denemeler
S Kalaycıoğlu, F Kardam, S Tüzün, M Ulusoy
Toplum ve Hekim 13 (2), 126-137, 1998
331998
Dynamics of poverty in Turkey: gender, rural/urban poverty, social networks and reciprocal survival strategies
S Kalaycıoğlu
Poverty and Social Deprivation in the Mediterranean Area: Trends, Policies …, 2006
292006
From emergency response to recovery: multiple impacts and lessons learned from the 2011 Van earthquakes
BB Erkan, AN Karanci, S Kalaycıoğlu, AT Özden, I Çalışkan, G Özakşehir
Earthquake Spectra 31 (1), 527-540, 2015
252015
Toplumsal yapı: toplumsal kurumlar, gruplar ve toplumsal değişme
HS Kalaycıoğlu
Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, 2006
222006
Cömert “Ablaların” Sadık “Hanımları”, Evlerimizdeki Gündelikçi Kadınlar
HS Kalaycıoğlu, Hİ Rittersberger
su yayınları, 2001
222001
" Gitmek mi zor kalmak mı?": Avrupa'ya erkek göçü ve geride kalan kadının gözünden göç deneyimi
S Kalaycioğlu, K Çelik, FU Beşpinar
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 27 (1), 2010
182010
Toplumsal Tabakalaşma
S Kalaycıoğlu
Sosyolojiye Giriş kitabı içinde ed: Sezal İ. İstanbul: Beta Yayınları, 243-292, 2010
182010
Çocuk ve yaşlı bakıcıları: Enformel sektördeki kadınlar
H Rittersberger-Tılıç, S Kalaycıoğlu
Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, 301-327, 2012
172012
İş ilişkilerine kadınca bir bakış: Ev hizmetinde çalışan kadınlar
S Kalaycıoğlu, H Rittersberger
75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, 225-235, 1998
171998
Kuşaklararası dayanışma ve aktif yaşlanma
S Kalaycıoğlu
Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde …, 2012
162012
Türkiye’de Kentsel Yoksulluğun Tanımlanmasında Geçinme ve Aile Stratejilerinin Etkileri
S Kalaycıoğlu
Yoksulluk, kent yoksulluğu ve planlama, 65-72, 2002
162002
Kadın Yoksulluğu Nasıl Anlaşılmalı
S Kalaycıoğlu
Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı, s, 286-294, 2003
132003
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
E Gökalp, H Ergül, Ü Tatlıcan, S Kalaycıoğlu
Eskişehir: Anadolu, 2012
112012
Değişen işçilik ve sendika
S KALAYCIOĞLU, H RİTTERSBERGER, K Çelik
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 25 (1), 2008
112008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20