Takip et
Dr. Funda Karakoyun
Dr. Funda Karakoyun
Diğer adlarFunda KARAKOYUN
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik ve Vergilendirme Yetkisi
H Egeli, F Diril
Sayıştay Dergisi 84, 26-44, 2012
652012
Vergi bilincinin oluşumunda bilişim teknolojilerinin rolü: İzmir ili için bir uygulama
H Egeli, F Diril
Sosyoekonomi 22 (22), 2014
362014
Home Ofis-Evden Çalışma-Yöntemi ve Vergi Hukukundaki Düzenlemeler
F Karakoyun
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 12 (29), 141-162, 2016
272016
İnşaat sektöründe kazancın tespiti ve vergilendirilmesi
F Diril
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
102010
Vergileme ilkeleri çerçevesinde ücretliler bakımından mesleki harcamalara bakış: Akademisyenler üzerine bir alan araştırması
F DİRİL, A Meltem
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 22 (1), 113-138, 2015
82015
Emtia Değerlemesinde Özellik Arz Eden Hususlar
F Diril, I İsmail
Vergi Dünyası, 28-33, 2006
7*2006
Vergi Tekniği Bakımından Yıllara Yaygın İnşaat ve Taahhüt İşlerinin Vergilemesi ve Damga Vergisi Sorunsalı
F Karakoyun
Vergi Sorunları Dergisi, 368-107, 2019
42019
Sanal Paralar ve Bitcoin'in Vergilemesinde Yaklaşımlar ve Türkiye Perspektifinden Değerlemesi
F Karakoyun
Vergi Sorunları Dergisi, 67-84, 2018
22018
Vergi Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesinde Bir Analiz ve Vergi Eğitiminde Metaverse
F KARAKOYUN
Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 83-105, 2023
2023
VERGİLENDİRME BOYUTUNDA KOOPERATİFLER VE YAPISAL SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
F Karakoyun
INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VIII …, 2023
2023
Beklenti ve etkileri ile vergi indirimleri: senaryo örnekleri
F Karakoyun
Maliye Çalışmaları Dergisi, 129-145, 2023
2023
Yönetici Deneyimleri Perspektifinde Nitel Bir Analiz Işığında Güçlü Kooperatifçilik Modellemesine Öneriler
F Karakoyun
Third Sector Social Economic Review 58 (4), 3169-3198, 2023
2023
VERGİ BİLİNÇ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNDE BİR ANALİZ VE ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER
F Karakoyun
Vergi Sorunları Dergisi 422, 43-58, 2023
2023
Vergi Hukuku Bakımında Konkordato:Bir Uygulama Örneği
F Karakoyun
Legal Mali hukuk dergisi 15 (170), 290-324, 2019
2019
VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN KONKORDATO: BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
F KARAKOYUN
Legal Mali Hukuk Dergisi 15 (170), 289-326, 2019
2019
Vergi Yükü ve Vergi Sorumluluğunun Mükellefiyet Seçiminde Etkisi
F Karakoyun
Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171-184, 2016
2016
İş Ortaklığı ve Adi Ortaklık Şeklinin Vergilendirme Boyutu ve Muhasebe kayıt Düzeninin İncelenmesi
F Karakoyun, M Soysal
Vergi Dünyası, 142-148, 2010
2010
Ticari Defterlerin İspat Kuvveti ve Kanıt Olma Niteliği
F Karakoyun, Aİ Doğan
Dayanışma Dergisi, 70-74, 2007
2007
İdareler arası Mali İlişkilerin Reform Kapsamında Değerlendirilmesi
F Karakoyun, Aİ Doğan
Dayanışma Dergisi, 32-41, 2007
2007
Malezya Vergi Sisteminin İrdelenmesi
İ Işık, F Diril
Vergi Dünyası, 34-40, 2006
2006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20