Follow
Eyüp Sevimli
Eyüp Sevimli
Verified email at medeniyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Matematik öğretmeni adaylarının belirli integral konusunda kullanılan temsiller ile işlemsel ve kavramsal bilgi düzeyleri
A Delice, E SEVİMLİ
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (3), 581-605, 2010
432010
Matematik öğretmen adaylarının belirli integral konusundaki temsil tercihlerinin uzamsal yetenek ve akademik başarı bağlamında incelenmesi
E Sevimli
PQDT-Global, 2009
402009
Öğretmen adaylarının çoklu temsil kullanma becerilerinin problem çözme başarıları yönüyle incelenmesi: Belirli integral örneği
A DELİCE, E SEVİMLİ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (1), 111-149, 2010
342010
An Investigation of the Pre-Services Teachers' Ability of Using Multiple Representations in Problem-Solving Success: The Case of Definite Integral.
A Delice, E Sevimli
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (1), 137-149, 2010
332010
Geometri problemlerinin çözüm süreçlerinde görselleme becerilerinin incelenmesi: Ek çizimler
A Delice, E Sevimli
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010
262010
Bilgisayar cebiri sistemi destekli öğretimin farklı düşünme yapısındaki öğrencilerin integral konusundaki temsil dönüşüm süreçlerine etkisi
E Sevimli
PQDT-Global, 2013
222013
Matematik ders kitabı içeriklerinin teknolojik uygunluk açısından değerlendirilmesi: Ortaokul örneği
E Sevimli, E SEVİMLİ, Ü Kul
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 9 (1 …, 2015
212015
Do calculus students demand technology integration into learning environment? case of instructional differences
E Sevimli
International Journal of Educational Technology in Higher Education 13 (1), 1-18, 2016
192016
İntegral kavramının öğretiminde konu sıralamasının kavram imgeleri bağlamında incelenmesi; belirli ve belirsiz integraller
A Delice, E Sevimli
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 51-62, 2011
182011
The influence of teacher candidates' spatial visualization ability on the use of multiple representations in problem solving of definite integrals: a qualitative analysis
E Sevimli, A Delice
Research in Mathematics Education 13 (1), 93-94, 2011
162011
The relationship between students' mathematical thinking types and representation preferences in definite integral problems
E Sevimli, A Delice
Research in Mathematics Education 14 (3), 295-296, 2012
152012
A comparison of mathematics questions in Turkish and Canadian school textbooks in terms of synthesized taxonomy
Ü Kul, E Sevimli, Z Aksu
Turkish Journal of Education 7 (3), 136-155, 2018
122018
Matematik eğitiminde çoklu temsiller
A Delice, E Sevimli
Matematik eğitiminde teoriler (ss. 519, 535), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2016
102016
Geometri sorularında görselleme sürecine bir bakış: Nereden çizeyim? 8
E Sevimli, Ç Yıldız, A Delice
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri, 2008
102008
Evaluation of the Contents of Mathematics Textbooks in Terms of Compliance to Technology: Case of Secondary School.
E Sevimli, Ü Kul
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics …, 2015
72015
Can technology-assisted instruction improve theoretical awareness? The case of fundamental theorem of calculus
E Sevimli, A Delice
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 6 (1), 68-92, 2015
72015
Undergraduates’ propositional knowledge and proof schemes regarding differentiability and integrability concepts
E Sevimli
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 49 …, 2018
62018
Sağlık Yönetiminin Gelecekteki Paydaşlarından Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Sağlık Bilgi Sistemlerini Bilgi Güvenliği ve Hasta Mahremiyeti Açısından Değerlendirilmesi
E Sevimli
İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018
62018
Teknoloji destekli öğretim teorik farkındalığı geliştirebilir mi? analizin temel teoremi örneği
E Sevimli, A Delice
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 6 (1), 68-92, 2015
62015
Üstbiliş kalibrasyonunun matematik başarısı bağlamında incelenmesi: Mühendislik öğrencileri örneği
G Aşık, E Sevimli
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 32 (2), 19-36, 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20