Fatos Silman
Fatos Silman
Professor of Educational Administration, Cyprus International University
Verified email at ciu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of the emotional intelligenge level of teachers
C Birol, H Atamtürk, F Silman, Ş Şensoy
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2606-2614, 2009
622009
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi ğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış.
F SİLMAN, H ŞIMŞK
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2006
532006
work-related basic need satisfaction as a predictor of work engagement among academic staff in Turkey
F Silman
South African journal of Education 34 (3), 1-5, 2014
482014
A comparative analysis of teachers’ perceptions of emotional intelligence and performance management in the secondary schools of the TRNC
C Birol, H Atamtürk, F Silman, AN Atamtürk, Ş Şensoy
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2600-2605, 2009
282009
A comparative case study on school management practices in two schools in the United States and Turkey
F Silman, H Simsek
Compare 39 (4), 483-496, 2009
202009
Social intelligence as a predictor of loneliness in the workplace
F Silman, T Dogan
The Spanish journal of psychology 16, 2013
192013
A study on quality assurance activities in higher education in North Cyprus.
F Silman, H Gökçekuş, A İşman
International Online Journal of Educational Sciences 4 (1), 2012
192012
Use of assistive technology for teaching-learning and administrative processes for the visually impaired people
F Silman, H Yaratan, T Karanfiller
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 13 (8 …, 2017
162017
Yapılandırmacı yaklaşım
E Baysen, F Silman
Öğrenme ve öğretme: kuramlar, yaklaşımlar, modeller, 197-226, 2012
152012
Usage of Knowledge Management Tools: UK and Canada versus Russia and Turkey in a Comparative Study.
C Birol, G Dagli, F Silman
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2010
152010
Determination of the locus of control and level of assertiveness of the students studying in the TRNC in terms of different variables
S Dinçyurek, M Çağlar, F Silman
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 12-22, 2009
142009
A Qualitative Research on the University Administrators' Capacity to Use Management Knowledge Tools (The Case of TRNC Universities).
G Dagli, F Silman, C Birol
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (3), 1269-1290, 2009
142009
İlköğretim Okul Yöneticilerine Yönelik Takım Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması
H Atılgan, H Demirtaş, MB Aksu, F Silman
Ege Eğitim Dergisi 11 (2), 20-44, 2010
122010
A metaphorical perspective to schools and central educational organizations in Turkey and the United States
F Silman, H Simsek
Eurasian Journal of Educational Research 23, 177-187, 2006
122006
Teaching as a profession and effective teaching
K Gundogdu, F Silman
2007). Introduction to Education: Handbook of Basic Concepts, 259-292, 2007
112007
A comparative study on perception of teachers on the use of computers in elementary schools of Turkey and TRNC
K Gündoğdu, F Si̇lman, C Ozan
International Online Journal of Educational Sciences 3 (1), 113-137, 2011
102011
A comparative overview of citizenship education in Cyprus
F Silman, M Çağlar
International Review of Education 56 (5), 671-682, 2010
92010
TQM Implementation in the Distance Education Institute: A Case of North Cyprus.
ZA Gazi, F Silman, C Birol
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2008
92008
Üniversitelerde eğitim yöneticilerinin yöneticilik davranışlarının öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi
Ö Nurluöz, C Birol, F Silman
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 4 (4), 579-601, 2010
82010
LİDERLERİN BAŞARISINDA DUYGUSAL ZEKÂNIN ROLÜ VE ÖNEMİ
G DAĞLI, F SİLMAN, M ÇAĞLAR
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22-46, 2008
82008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20