Follow
Demet Öztürk
Demet Öztürk
Lokman Hekim Üniversitesi
Verified email at lokmanhekim.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A parent-focused survey to assess the effects of the COVID-19 pandemic on patients with Duchenne muscular dystrophy
AR Tunç, Hİ Çelik, M Sarı, D Öztürk, AA Karaduman
Black Sea Journal of Health Science 5 (2), 275-280, 2022
12022
Comparison of two different orthoses used in the treatment of lateral epicondylitis
M Sarı, D Öztürk, N Bek
Prosthetics and Orthotics International, 10.1097, 2024
2024
Gebelikte Görülen Karpal Tünel Sendromu Semptomları Gebelerin Uyku Kalitesini Etkiler Mi?
D Öztürk, M Sarı, G Özbay, B Ünver, PEŞ Arı, N Bek
Journal of Turkish Sleep Medicine 11 (1), 2024
2024
The Validity and Reliability of the Turkish Version of the Disablement in the Physically Active Scale
M Acar, D Öztürk, M Demirsöz, MA Tekindal
Journal of Sport Rehabilitation 32 (6), 665-673, 2023
2023
Nordic Walking-The Effectiveness of a New Form of Exercise in Adults After COVID-19 Infection: A Randomized Controlled Trial
A Manolya, D ÖZTÜRK, KN DOĞAN, ADA İpek, DN DEMİRER
International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences 6 (2), 181-192, 2023
2023
Osteoporosis Knowledge, Physical Activity Level, and Calcium Intake in Students of Physical Therapy and Rehabilitation and Nutrition and Dietetics Departments
M Sarı, D Öztürk, Hİ Çelik, ÖM Çelik, B Ünver, N Bek
HEALTH SCIENCES 3 (2), 2023
2023
SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ
Hİ Çelik, D Öztürk, M Sarı, N Bek
Karya Journal of Health Science 3 (3), 307-311, 2022
2022
Remote Physiotherapy to Protect Physcial Health in Duchenne Muscular Dystrophy: Telerehabilitation
A ERDEN, D ÖZTÜRK, M SARI, H ÇELİK, A TUNÇ, B ÜNVER, H KILINÇ, ...
Lokman Hekim Üniversitesi Kas ve Sinir Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (LUKAM)’nde Takip Edilen Pediatrik Hasta Profili
A KARADUMAN, A TUNÇ, H KILINÇ, D ÖZTÜRK, M SARI, B ÜNVER, ...
Fizyoterapi öğrencilerinde Pandemi sürecinin akademik başarı üzerine etkisinin incelenmesi.
M SARI, D ÖZTÜRK, H KILINÇ, A KARADUMAN
Konjenital Musküler Tortikollisli Olgularda Patolojinin Tercih Edilen El Gelişmine Etkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
A TUNÇ, H KILINÇ, D ÖZTÜRK, A KARADUMAN
HUZUREVİNDE YAŞAYAN GERİATRİK POPÜLASYONDA EL KAVRAMA KUVVETİNİN PRESBİFAJİ PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA
D ÖZTÜRK, H KILINÇ, A KARADUMAN
El ve El Bileği Ortezi Kullanan Bireylerde Orteze Uyum ve Ağrı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
M Sarı, D Öztürk, B Ünver, H Kılınç, N Bek, A Karaduman
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13