Follow
Cemali Altuntaş
Cemali Altuntaş
Verified email at yildiz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Feasibility of retrieving effective reflector height using GNSS-IR from a single-frequency android smartphone SNR data
C Altuntas, N Tunalioglu
Digital Signal Processing 112, 103011, 2021
32021
Estimation performance of soil moisture with GPS-IR method
C Altuntaş, N Tunalıoğlu
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 38 (4), 2217-2230., 2020
32020
Deniz seviyesi değişimlerinin belirlenmesinde GNSS-IR yönteminin kullanımı ve doğruluk analizi üzerine bir araştırma
C Altuntaş, N TUNALIOĞLU
Geomatik 7 (3), 187-196, 2022
2022
GIRAS: an open-source MATLAB-based software for GNSS-IR analysis
C Altuntas, N Tunalioglu
GPS Solutions 26 (1), 1-8, 2022
2022
Retrieving the SNR metrics with different antenna configurations for GNSS-IR
C Altuntaş, N TUNALIOĞLU
Turkish Journal of Engineering 6 (1), 87-94, 2022
2022
Türkiye Kıyılarında Deniz Seviyesi Değişimlerinin GNSS-IR Yöntemi ile Belirlenebilirliğinin Araştırılması: Tekirdağ (TEKR) Sabit GNSS İstasyonu Örneği
C Altuntaş, N Tunalıoğlu
2021
Sinyal gürültü oranı verileri ile küresel navigasyon uydu sistemleri reflektometri yönteminin irdelenmesi
C Altuntaş
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021
2021
An experimental study on the effect of antenna orientation on GNSS-IR
C Altuntaş, N Tunalıoğlu
Intercontinental Geoinformation Days, 244-247, 2020
2020
IVS-CONT17 Süresince VLBI ve GNSS (PPP) Tekniklerinden Elde Edilen Günlük Koordinat ve Baz Uzunluğu Tekrarlanabilirlikleri
C Altuntaş, M Öcal, K Teke
17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9