Takip et
Hanifi şahin
Hanifi şahin
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi öğretim üyesi
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Şiîlerin Gözüyle Sünnîler: İlk Dönem Şiî Kaynaklarda Sünnî Algısı
H Şahin
İstanbul: Mana Yayınları, 2016
362016
İlhanlılar döneminde şiîlik
H Şahin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
342010
İlk Dönem Kader Tartişmalarinda Siyasetin Rolü
H Şahin
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 47-70, 2011
272011
İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı
H Şahin
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (3), 615-638, 2013
242013
Câmiu ‘t-Tevârîh’e Göre Gâzân Hân’ın Müslümanlığı ve Bunun İlhanlı Toplumuna Yansımaları
H Şahin
bilig, 207-230, 2015
222015
İlhanlıların Sosyo-Politik İlişkilerinde Dinî-Mezhebî Kabullerin Rolü/The Role of Religious-Sectarian Acknowledgements in The Socio-Political Relations of The Ilkhanate
H Şahin
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 109-138, 2016
192016
SEBEP VE SONUÇLARI BAKIMINDAN OLCAYTU SULTAN’IN ŞİÎLİĞİ
H Şahin
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 115-128, 2013
192013
İhya Islah Hareketleri ve Selefîlik İrtibatı
H Şahin
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 9 (1), 1-37, 2016
182016
Hindistan’da dul olmak “Sati uğruna diri diri yakılan kadınlar”
HH Şahin
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 9 (Kadın Özel Sayısı), 61-73, 2017
152017
Hindistan’da Türk Rönesansı: Ekber Şah ve Din-i İlahi’si
HH Şahin
İstanbul: Selenge Yayınevi, 2020
142020
Moğollar Sonrası İran’da Sûfîler ve Sultanlar
LG Potter
trc. Hanifi Şahin. Tasavvuf İlim ve Akademik Araştırma Dergisi 28 (2), 2011
142011
Abbasilerin Son Dönemlerinden İlhanlıların Yıkılışına Kadarki Süreçte Şi'î Sünnî İlişkileri
H Şahin
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 6 (2), 17-42, 2013
132013
Şi'a Düşüncesinde Ezanın Yapısı ve Geçirdiği Değişimlerin Dini Temeli
H Şahin
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 5 (1), 35-65, 2012
122012
Osmanlı devleti ile Hindistan müslümanlarının tarihî bağı ve hindistan hilafet hareketi
HH Şahin
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24, 731-754, 2019
112019
Seyyid Alizâde’nin Hızırnâme’si Bağlamında Alevi Düşüncesinde Hızır İnancı
H Şahin, İD Şiilik, İ Ötüken Neşriyat
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 30-50, 2016
92016
OSMANLI-HİNT İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (XV-XVIII. YÜZYIL)
HH Şahin
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 2 (6), 59-77, 2015
92015
Şerif El-Murtezâ’nin “Hükümet Adina Çalişma” risâlesi
H ŞAHİN
Gümüşhane Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 2 (3), 317-328, 2013
92013
Ekber Şah’ın sosyo-kültürel ve dinî reformlarının toplumsal hayata etkisi
HH Şahin
Tarih Okulu Dergisi (TOD) 22, 113-133, 2015
82015
Alevi yazılı kaynaklarındaki dört kapı kırk makam anlayışının günümüz Alevi yazarlarca algılanışı
H Şahin
Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 03-05, 2014
82014
İbnTeymiyye’nin Şii Karşıtlığında Bazı Parametre-ler
H Şahin
EKEV Akademi Dergisi 51, 2012
72012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20