Gülay Yılmaz
Gülay Yılmaz
Maliye Profesörü
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Kayıt dışı ekonomi ve çözüm yolları
GA Yılmaz
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2006
612006
OECD ülkeleri ve Türkiye'de sosyal devlet ve sosyal harcamalar
GA Yılmaz
Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 2006
242006
Türkiye'de Gelir Vergisi Tarifesinde Meydana Gelen Değişikliklerin Vergilendirmede Adalet İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi
GA YILMAZ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 239-268, 2006
222006
Kayıt Dışı Ekonomi: Ulusal ve Küresel Boyutları ve Dinamiklerinin Analizi
GA Yılmaz
19. Maliye Sempozyumu, 10-14, 2004
202004
Türkiye’de 2008-2009 krizinde uygulanan genişletici vergi politikasının üretim üzerindeki etkileri
G Akgül Yılmaz
Marmara Üniversitesi İİ BF Dergisi 34 (1), 213-228, 2013
152013
Yeraltı Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybının Hesabı ile İlgili Yaklaşımlar ve Türkiye’de Yeraltı Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybı
G YILMAZ
Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi 14 (1), 1998
141998
Kamu maliyesi
GA Yılmaz
Türkmen Kitabevi, 2013
132013
Türkiye’de Borç Sarmalı ve Makro Ekonomik İstikrar
GA Yılmaz, A Yılmaz
Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., Yayın, 2007
112007
TÜRKİYE’DE 1923-1938 DÖNEMİ MALİYE POLİTİKASI UYGULAMALARI
G YILMAZ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (2), 297-328, 2009
102009
2000'li Yıllarda Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi
G YILMAZ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2), 455-496, 0
8
Yeraltı Ekonomisi ve Vergi Kaybı
GA Yılmaz
PQDT-Global, 1996
61996
Marmara Üniversitesi’nde Kadının Yeri
GA YILMAZ
Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi 1 (1 …, 2017
12017
Tax Compliance of Income Taxpayer’s in Turkey: Mardin Case
GA Yılmaz, MS AYDIN
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI SONRASI SAĞLIK HIZMETI MEMNUNIYETI: İSTANBUL ÖRNEĞI
G Yılmaz, M Yetkin Ataer, G Nalbant Efe
2018
Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Kamu Maliyesine Yansımaları
GA Yılmaz
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2016
2016
TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI ESNEKLİĞİ: 2000 SONRASI DÖNEM TAHLİLİ
GA Yilmaz
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 29-84, 2012
2012
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI SONRASI SAĞLIK HİZMETİ MEMNUNİYETİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
GA YILMAZ, MY ATAER, GN EFE
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 40 (2), 347-369, 0
AB'NE ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE KAYIT DIŞI EKONOMİ
G YILMAZ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 263-288, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18