Follow
Sevda Küçük
Sevda Küçük
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Atatürk Üniversitesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Learning anatomy via mobile augmented reality: Effects on achievement and cognitive load
S Küçük, S Kapakin, Y Göktaş
Anatomical sciences education 9 (5), 411-421, 2016
2692016
Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi
Y Göktaş, S Küçük, M Aydemir, E Telli, Ö Arpacık, G Yıldırım, İ Reisoğlu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (1), 177-199, 2012
1962012
Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade.
Y Goktas, S Kucuk, M Aydemir, E Telli, O Arpacik, G Yildirim, I Reisoglu
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (1), 191-199, 2012
1742012
Are augmented reality picture books magic or real for preschool children aged five to six?
RM Yilmaz, S Kucuk, Y Goktas
British Journal of Educational Technology 48 (3), 824-841, 2017
1232017
Augmented reality for learning English: Achievement, attitude and cognitive load levels of students.
S Küçük, RM Yýlmaz, Y Göktaþ
Education & Science/Egitim Ve Bilim 39 (176), 2014
982014
Educational technology research trends in Turkey from 1990 to 2011
S Kucuk, M Aydemir, G Yildirim, O Arpacik, Y Goktas
Computers & Education 68, 42-50, 2013
972013
Behavioral patterns of elementary students and teachers in one-to-one robotics instruction
S Kucuk, B Sisman
Computers & Education 111, 31-43, 2017
852017
Educational technology research trends from 2002 to 2014
O Baydas, S Kucuk, RM Yilmaz, M Aydemir, Y Goktas
Scientometrics 105 (1), 709-725, 2015
732015
A Structural Equation Model of Predictors of Online Learners' Engagement and Satisfaction.
S Kucuk, JC Richardson
Online Learning 23 (2), 196-216, 2019
662019
Mobil Artırılmış Gerçeklikle Anatomi Öğreniminin Tıp Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Bilişsel Yüklerine Etkisi ve Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Görüşleri
S Küçük
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
612015
İngilizce Öğreniminde Artırılmış Gerçeklik: Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Bilişsel Yük Düzeyleri
G Küçük, Yılmaz
Eğitim ve Bilim 39 (176), 393-404, 2014
572014
Ortaokullarda Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
G Küçük, Yılmaz, Baydaş
Eğitim ve Bilim 39 (176), 383-392, 2014
442014
Evaluation of an online continuing education program from the perspective of new graduate nurses
S Karaman, S Kucuk, M Aydemir
Nurse education today 34 (5), 836-841, 2014
432014
Sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim matematik öğretiminde eğitsel bilgisayar oyunlarının kullanımına yönelik görüşleri
H Topçu, S Küçük, Y Göktaş
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 5 (2), 119-136, 2014
402014
Augmented reality applications attitude scale in secondary schools: Validity and reliability study
S Küçük, R Yilmaz, Ö Baydas, Y Göktas
Egitim ve Bilim 39 (176), 2014
382014
Tıp fakültesi öğrencilerinin mobil artırılmış gerçeklikle anatomi öğrenimine yönelik görüşleri
S Küçük, S Kapakin, Y Göktaş
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 316-323, 2015
352015
Uzaktan Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanimina Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
M Aydemir, S Küçük, S Karaman
1 (4), 153-159, 2012
342012
İŞGÖRENLERİN REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIM DÜZEYLERİ İLE ÇALIŞMA PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
HD SEVİN, S Küçük
Journal of Recreation and Tourism Research 3 (1), 24-31, 2016
312016
Birebir Robotik Öğretiminde Öğreticilerin Deneyimleri.
S Küçük, B Şişman
Ilkogretim Online 16 (1), 2017
302017
Virtual classroom participants’ views for effective synchronous education process
S Karaman, M Aydemir, S Kucuk, G YILDIRIM
Turkish Online Journal of Distance Education 14 (1), 290-301, 2013
262013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20