Hamza Polat
Hamza Polat
erzincan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Investigating the Use of Text Positions on Videos: An Eye Movement Study.
H Polat
Contemporary Educational Technology 12 (1), 2020
12020
Investigating the design, development, and evaluation of a high-tech alternative and augmentative communication (AAC) application for communication needs of individuals with …
H Polat
12019
Use of the Distributed Cognition Theory in a Lesson Plan: A Theory, a Model and a Lesson Plan
H Polat, R Öz
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
12017
A Design for Graduate Students of Ceit Department Using Community of Practice Framework
H Polat, Ö Delialioğlu
Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research 3 (3), 43-46, 2019
2019
Investigating the effect of a mobile alternative and augmentative communication application on communication skills of individuals with ASD
H POLAT, Ö DELİALİOĞLU
2019
Examining the design of a mobile alternative and augmentative communication system for individuals with ASD
H POLAT, Ö DELİALİOĞLU
2019
Medya mı yöntem mi? Özel eğitim açısından değerlendirme
H Polat, E Telli
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 1, 415-434, 2019
2019
Otizmli Bireylere İletişim Becerisi Kazandırmak için Kullanılan Alternatif ve Destekleyici Mobil Uygulamaların Tasarım İlkelerinin İncelenmesi: Literatür Taraması
H POLAT, Ö DELİALİOĞLU
2018
Design of mobile Applications for the Communication Needs of Individuals with Autism Spectrum Disorders
H POLAT, Ö DELİALİOĞLU
2017
Sosyal Ağların Eğitime Etkisinin 3-Ö (Öğretim-Öğretmen-Öğrenci) Boyutuyla İncelenmesi
Ö Delialioğlu, CS Aşkun, H Polat, İH Bulut
2015
Dağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı: Teori, Model ve Ders Planı
H POLAT, ÖZ Recep
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 180-190, 0
Otizm Spektrum Bozukluğu Bağlamında Çevrimiçi Öğretim Çalışmalarının Sistematik
H Polat, E Taşlıbeyaz, MT Kayalar
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12