Follow
Tuncay ÖZSEVGEÇ
Tuncay ÖZSEVGEÇ
Fen Bilgisi Eğitimi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Üniversitesi
Verified email at trabzon.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitim bilimine giriş
H Ayhan
Şule, 1997
2601997
Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi
T Özsevgeç
Journal of Turkish Science Education 3 (2), 36-48, 2006
2542006
İlköğretim 5. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliştirilen rehber materyallerin etkililiklerinin belirlenmesi
T Özsevgeç
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
1972007
Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar
Ö Taşkın, Z Apaydın, H Aydın, Y Çakıcı, Ö Gemici, S İrez, S Köse, F Matyar, ...
Pegem Akademi 300, 2008
902008
Bilişsel gelişim ve formal operasyon dönem özelliklerine göre ÖSS fizik ve lise fizik sorularının incelenmesi
S Çepni, T Özsevgeç, M Gökdere
Milli Eğitim Dergisi 157 (1), 30-39, 2003
852003
5E modelinin kavram yanılgılarını gidermedeki etkililiği: Kuvvet-hareket örneği. 7
T Özsevgeç, S Çepni, L Özsevgeç
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9, 2006
702006
THE EXAMINATION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’GRAPHIC SKILLS: CONSTRUCTION AND INTERPRETATION OF LINE GRAPHS
G Yayla, T Özsevgeç
Kastamonu Education Journal 23 (3), 1381-1400, 2015
642015
Effects of ‘environmental chemistry’elective course via technology-embedded scientific inquiry model on some variables
M Calik, T Özsevgeç, J Ebenezer, H Artun, Z Küçük
Journal of Science Education and Technology 23, 412-430, 2014
582014
Bilimin doğasına yönelik tamamlayıcı bir ölçme aracı: kelime ilişkilendirme testi
A Taşdere, T Özsevgeç, L Türkmen
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 2 (2), 129-144, 2014
552014
Kalıcı kavramsal değişimde 5E modelinin etkililiği
T Özsevgeç, S Çepni, N Bayri
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 36-48, 2007
522007
Farklı sınıflardaki öğrencilerin yüzme ve batma kavramlarını anlama düzeyleri
T ÖZSEVGEÇ, S ÇEPNİ
Milli Eğitim 35 (172), 297-311, 2006
462006
Fen bilgisi öğretmenlerin ölçme-değerlendirme okur-yazarlık düzeyleri
T Özsevgeç, S Çepni, G Demircioğlu
VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11, 2004
452004
Improving science student teachers’ self-perceptions of fluency with innovative technologies and scientific inquiry abilities
M Çalik, J Ebenezer, T Özsevgeç, Z Küçük, H Artun
Journal of Science Education and Technology 24, 448-460, 2015
442015
Turkish Middle School Students' Cognitive Development Levels in Science.
S Cepni, T Ozsevgec, L Cerrah
Online Submission 5 (1), 2004
362004
Disiplinler arası fen öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma konusundaki gelişimlerine etkisi
A Aytar, T Özsevgeç
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 324-357, 2019
332019
Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisi bağlamında strateji-yöntem-teknik ve ölçme-değerlendirme bilgilerinin incelenmesi
A Taşdere, T Özsevgeç
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, 2012
332012
Computer literacy of Turkish preservice teachers in different teacher training programs
T Özsevgeç
Asia Pacific Education Review 12, 13-21, 2011
282011
Yaşam becerileri ile ilgili çalışmaların tematik içerik analizi: bir meta-sentez çalışması
GY ESKİCİ, T Özsevgeç
International e-Journal of Educational Studies 3 (5), 1-15, 2019
272019
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELENEKSEL VE YAPILANDIRMACI ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARINA YÖNELİK PROFİLLERİ
T Özsevgeç, S Karamustafaoğlu
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 8 (2), 333-354, 2010
272010
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
T Özsevgeç
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar içinde. Ankara: Pegem Akademik …, 2008
272008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20