esra telli
esra telli
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi
Y Göktaş, S Küçük, M Aydemir, E Telli, Ö Arpacık, G Yıldırım, İ Reisoğlu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (1), 177-199, 2012
1692012
Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade.
Y Goktas, S Kucuk, M Aydemir, E Telli, O Arpacik, G Yildirim, I Reisoglu
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (1), 191-199, 2012
1492012
Usability testing of a 3D touch screen kiosk system for way-finding
H Tüzün, E Telli, A Alır
computers in human behavior 61, 73-79, 2016
282016
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN 21. YÜZYIL ÖĞRENEN VE ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ
G Dağhan, PN Kibar, NM Çetin, E Telli, B Akkoyunlu
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (2), 215-235, 2017
222017
Üç boyutlu sanal materyallerin öğretmen adaylarının bilgisayar dersindeki başarılarına ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumlarına etkisi
E Telli
Lisans Tezi, Erzurum, 2009
152009
BÖTE öğrencilerinin programa bakış açıları: Tercih öncesi ve sonrası durum
VA Sanalan, E Telli, Y Selim, R Öz, A Koç, E Çelik
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 1 (1), 33-51, 2010
142010
Öğretmen eğitiminde yansıtıcı günlüklere ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri
B Akkoyunlu, E Telli, NM Çetin, G Dağhan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) 7 (4), 312-330, 2016
132016
Öğretmen adaylarının sosyal medya destekli bilimsel iletişimi kullanmaları üzerine nitel bir çalışma
G Dağhan, PN Kibar, NM Çetin, E Telli, B Akkoyunlu
Türk Kütüphaneciliği 29 (2), 258-274, 2015
102015
Turkiye’de egitim teknolojileri arastirmalarindaki egilimler: 2000-2009 donemi makalelerinin icerik analizi
Y Goktas, S Kucuk, M Aydemir, E Telli, O Arpacik, G Yildirim, İ Reisoglu
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri Dergisi 12 (1), 177-199, 2012
82012
Views of prospective teachers about reflective journals on teacher education
B Akkoyunlu, E Telli, NM Çetin, G Dağhan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7 (4), 312-330, 2016
72016
BÖTE ÖĞRENCİLERİNİN TERCİH AŞAMASINDAKİ ve SONRASINDAKİ MESLEKİ BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ AN INVESTIGATION OF PROFESSIONAL EXPECTATIONS OF CEIT STUDENTS BEFORE AND AFTER …
E TELLİ, Y SELİM
PROCEEDINGS of 9 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, 2009
62009
2011 yılları arasında eğitim bilimleri araştırmalarında kullanılan örnekleme yöntemleri
E Telli, H Yurdugül
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı 2, 183-189, 2009
52009
Teachers' Use of Web 2.0: Education Bag Project Experiences.
AA Kurt, F Sarsar, O Filiz, E Telli, D Orhan-Göksün, S Bardakci
Malaysian Online Journal of Educational Technology 7 (4), 110-125, 2019
42019
Determining Reflectivity Levels of Prospective Teachers through Blogs.
NM Çetin, E Telli, G Daghan, B Akkoyunlu
International Online Journal of Education and Teaching 6 (3), 582-596, 2019
22019
Sampling methods used in educational science researches between the years 2009-2011
E Telli, H YURDUGÜL
22012
Web 2.0 awareness of preservice teachers: A longitudinal study based on innovation-decision process
Y Usluel, P Nuhoglu, E Telli, G DAĞHAN
12012
Determining Reflectivity Levels of Prospective Teachers Through Blogs
N Menzi Çetin, E Telli, G Dağhan, B Akkoyunlu
2019
A Qualitative Study on Prospective Teachers' Usage of Social Media Supported Scientific Communication
G Daghan, P KIBAR, N CETIN, E Telli, B Akkoyunlu
2015
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİNDE MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI ELEMENTARY TEACHERS’ATTITUDES TOWARDS USING MATERIAL IN THE TEACHING PROCESS
O KURU, O KARAHAN, N AKTAŞ, E TELLİ
PROCEEDINGS of 9 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, 2009
2009
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR OKUR-YAZARLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ THE EXAMINATION OF TEACHER CANDIDATES’COMPUTER LITERACY ACCORDING TO …
E TELLİ, O KARAHAN, N AKTAŞ, O KURU
PROCEEDINGS of 9 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, 2009
2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20