Follow
SERPIL ODABASI
SERPIL ODABASI
Unknown affiliation
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Assessment of surface water quality in the Atikhisar Reservoir and Sarıçay Creek (Çanakkale, Turkey)
M Akbulut, H Kaya, EŞ ÇELİk, DA Odabaşı, SS Odabaşı, K Selvi
Ekoloji 19 (74), 139-149, 2010
532010
Changing of Mollusca fauna in comparison with water quality: Saricay Creek and Atikhisar Reservoir models (Canakkale-Turkey).
M Akbulut, DA Odabasi, H Kaya, ES Celik, MZ Yildirim, S Odabasi, K Selvi
Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (12), 2699-2707, 2009
252009
Klorofil-a, çevresel parametreler ve besin elementlerinin günlük değişimleri: Sarıçay akarsuyu örneği (Çanakkale, Türkiye)
S Odabaşı, Y Büyükateş
Ekoloji 19 (73), 76-85, 2009
202009
Seasonal distribution and composition of benthic macroinvertebrate communities in Menderes Creek, Çanakkale, Turkey
M Akbulut, EŞ Çelik, DA Odabaşı, H Kaya, K Selvi, N Arslan, ...
Fresenius Environmental Bulletin 18 (11a), 2136-2145, 2009
182009
Çanakkale İli'nin Önemli İçsuları ve Kirletici Kaynakları.
M Akbulut, SS Odabaşı, DA Odabaşı, EŞ Çelik
Su Ürünleri Dergisi 23 (1), 9-15, 2006
142006
Development of a macroinvertebrate-based multimetric index for biological assessment of streams in the Sakarya River Basin, Turkey
DA Odabaşı, S Odabaşı, HA Ergül, N Özkan, YÖ Boyacı, A Bayköse, ...
Biologia 77 (5), 1317-1326, 2022
132022
An invasion report of the New Zealand mud snail, Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) in Turkish freshwaters: Delice River and Kocabaş Stream
S Odabaşi, N Arslan, ŞY ÖZDİLEK, DA ODABAŞI
Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 5 (3), 213-219, 2019
92019
New species of freshwater molluscs from Gokceada (northeastern Aegean Sea), Turkey (Gastropoda: Hydrobiidae, Bythinellidae)
S SAĞIR ODABAŞI, D ODABAŞI, S Acar
Archiv Fur Molluskenkunde 148 (2), 2019
82019
Farklı tür balıklarda hematolojik indekslerin referans değerleri
EŞ Çelik, M Akbulut, S Sağır Odabaşı, D Anıl Odabaşı
Anadolu Üniversitesi, 2006
72006
The First Record of Chaetogaster limnaei limnaei Baer 1827 (Annelida: Clitellata) on Pseudobithynia yildirimi (Gastropoda: Prosobranchia) from Northwest of Turkey
S Odabaşı, DA Odabaşı, N Arslan
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15 (2), 361-363, 2015
62015
Aquatic oligochaeta (Annelida: Clitellata) assemblages in the streams of Biga Peninsula (Marmara-Turkey) and their seasonal variations
S Odabaşı, S Cirik, N Arslan
Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 1 …, 2018
52018
Bithynia kayrae n. sp.(Gastropoda: Bithyniidae), a new species from freshwaters of Biga Peninsula (northwestern Anatolia, Turkey)
S Odabaşı, DA Odabaşı
Archiv für Molluskenkunde 146 (1), 3-8, 2017
52017
A new Rhyacodrilin (Oligochaeta) record (Bothrioneurum vejdovskyanum Štolc, 1886) for Turkey
S Odabaşı, N Arslan, S Cirik
SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 (2), 179-185, 2017
52017
The important freshwaters of the Province of Canakkale and pollution sources.
M Akbulut, SS Odabaşı, DA Odabaşı, EŞ Çelik
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 23 (1), 2006
52006
Pestisit ve ensel kirliliğin Sarıçay ve Atikhisar Barajı'ndaki bentik makroomurgasız ve balık faunalarına etkileri
M AKBULUT, ŞE ÇELİK, Ö ÖZEN, M BULUT, SS ODABAŞI, H KAYA, ...
42008
Benthic macroinvertebrate fauna of some streams (Dilderesi, Yalakdere, Kirazdere) in Kocaeli (Turkey)
A BAYKÖSE, FENEF ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, HA ERGÜL, ...
Isparta University of Applied Sciences, 2022
22022
Biodiversity of freshwater macroinvertebrates on Gökçeada Island (North Aegean Sea, Turkey)
S Odabaşı
Oceanological and Hydrobiological Studies 50 (4), 421-429, 2021
22021
A preliminary investigation on the lipid content and fatty acid composition of Gammarus komareki (Schaferna 1922),(Crustacea: Amphipoda)
S Odabaşı, DA Odabaşı, F Çakır, D Bal
Aquatic Sciences and Engineering 31 (2), 59-67, 2016
22016
First Record of Branchiobdella kozarovi Subchev, 1978 from European Part of Turkey
S Odabaşı, N Arslan, DA Odabaşı
Acta zoologica bulgarica 68 (4), 597-598, 2016
22016
An invader-economical gastropod Rapana venosa (Valenciennes, 1846) in Çanakkale and adjacent regions.
M Alparslan, HB Özalp, S Sağır-Odabaşı
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 23 (3), 2006
22006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20