Takip et
PROF. DR. ALİ MEYDAN
PROF. DR. ALİ MEYDAN
Coğrafya Eğitimi Doçenti, Nevşehir Üniversitesi
nevsehir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MÜZE GEZİLERİNİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINDAKİ ÖNEMİ
A Meydan, A Akkuş
Marmara Coğrafya Dergisi, 2014
1382014
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin çevre sorunları hakkındaki görüşlerinin bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi
A Meydan, S Doğu
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (1), 267-277, 2008
1072008
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE DEĞERLERİN KAZANDIRILMA DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
A MEYDAN, A BAHÇE
International Journal of Eurasia Social Sciences 2010 (1), 20-37, 2010
772010
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEYİKULLANMANIN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
S ÇİFTÇİ, A MEYDAN, IS EKTEM
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 179-190, 2007
622007
Sosyal bilgiler dersinde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
A Meydan, H Akdağ
Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi, 153-192, 2011
602011
SOSYAL BILGILER ÖĞRETIMINDE TARIHI VE COĞRAFI MEKÂN UYGULAMALARININ DEĞERLENDIRILMESI
A MEYDAN, A AKKUŞ
International Journal Of Eurasia Social Sciences 2013 (13), 14-30, 2016
542016
Öğretmen adaylarının çevre sorunları konusundaki farkındalık ve duyarlılıkları
A Meydan, S Doğu, M Dinç
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 28, 153-168, 2009
492009
İlköğretim birinci kademe sosyal bilgiler öğretimi coğrafya ünitelerinin işlenişinde laboratuvar ve görsel-işitsel materyal kullanımının öğrencilerin niteliksel gelişimine …
A Meydan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
482001
Sosyal bilgiler dersi coğrafya ünitelerinin işlenişinde öğrenmeyi öğrenme stratejilerinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi
A Meydan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
412004
EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ PROJELERİNİN KATILIMCI BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYLERİ
A Meydan, R Bozyiğit, M Karakurt
Marmara Coğrafya Dergisi, 238-255, 2013
332013
Öğrenmeyi öğrenme stratejilerinin öğrencilerin dördüncü sınıf “yaşadığımız yer” ünitesini öğrenmelerine ve kalıcılığa etkisi
A Meydan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 149-157, 2010
322010
Sosyal bilgilerde coğrafyanın yeri ve önemi
A Meydan
Sosyal bilgilerin temelleri 3, 158-170, 2013
312013
Teachers and computer technology: Supervisors’ views
S Akbaşli, SM Taşkaya, A Meydan, M Şahin
International Journal of Research in Social Sciences 2 (2), 113-124, 2012
262012
Eğitim bilimine giriş
E Tüzel, A Meydan, A Uzunöz, M Güngör, EZ Turan, Ş Güngör, K Aribaş, ...
Pegem Akademi, Ankara, 2007
262007
Sosyal bilgiler öğretiminde gezigözlem ve doğa eğitimi. R. Turan, AM Sünbül ve H. Akdağ
A Meydan
Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar 1, 241-261, 2009
24*2009
Coğrafya bölümü öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye karşı tutumları
M Sarıbaş, A Meydan
Türk Coğrafya Dergisi, 95-106, 2020
232020
Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde doğa eğitimi, A
A Meydan
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi.(ss. 259-282). Ankara: Pegem A, 2015
212015
SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞENLERİNİN 4S MODELİ KAPSAMINDA TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ
SM Uygur, ÖGA BAYRAM
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19-37, 2013
202013
Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde uygulanan ölçme-değerlendirme yaklaşımına ilişkin görüşleri
A Meydan, Ç Öztürk
VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 2-4, 2008
182008
Çevrebilim (ekoloji) sözlüğü
E Güney, R Bozyiğit, A Meydan, T Kılıç, İ Bulut
Konya: Çizgi Kitabevi, 2016
172016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20