Follow
PROF. DR. ALİ MEYDAN
PROF. DR. ALİ MEYDAN
Coğrafya Eğitimi Doçenti, Nevşehir Üniversitesi
Verified email at nevsehir.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MÜZE GEZİLERİNİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINDAKİ ÖNEMİ
A Meydan, A Akkuş
Marmara Coğrafya Dergisi, 2014
1382014
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin çevre sorunları hakkındaki görüşlerinin bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi
A Meydan, S Doğu
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (1), 267-277, 2008
1082008
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE DEĞERLERİN KAZANDIRILMA DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
A MEYDAN, A BAHÇE
International Journal of Eurasia Social Sciences 2010 (1), 20-37, 2010
772010
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEYİKULLANMANIN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
S ÇİFTÇİ, A MEYDAN, IS EKTEM
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 179-190, 2007
622007
Sosyal bilgiler dersinde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
A Meydan, H Akdağ
Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi, 153-192, 2011
602011
SOSYAL BILGILER ÖĞRETIMINDE TARIHI VE COĞRAFI MEKÂN UYGULAMALARININ DEĞERLENDIRILMESI
A MEYDAN, A AKKUŞ
International Journal Of Eurasia Social Sciences 2013 (13), 14-30, 2016
542016
Öğretmen adaylarının çevre sorunları konusundaki farkındalık ve duyarlılıkları
A Meydan, S Doğu, M Dinç
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 28, 153-168, 2009
492009
İlköğretim birinci kademe sosyal bilgiler öğretimi coğrafya ünitelerinin işlenişinde laboratuvar ve görsel-işitsel materyal kullanımının öğrencilerin niteliksel gelişimine …
A Meydan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
482001
Sosyal bilgiler dersi coğrafya ünitelerinin işlenişinde öğrenmeyi öğrenme stratejilerinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi
A Meydan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
412004
EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ PROJELERİNİN KATILIMCI BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYLERİ
A Meydan, R Bozyiğit, M Karakurt
Marmara Coğrafya Dergisi, 238-255, 2013
332013
Öğrenmeyi öğrenme stratejilerinin öğrencilerin dördüncü sınıf “yaşadığımız yer” ünitesini öğrenmelerine ve kalıcılığa etkisi
A Meydan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 149-157, 2010
322010
Sosyal bilgilerde coğrafyanın yeri ve önemi
A Meydan
Sosyal bilgilerin temelleri 3, 158-170, 2013
312013
Teachers and computer technology: Supervisors’ views
S Akbaşli, SM Taşkaya, A Meydan, M Şahin
International Journal of Research in Social Sciences 2 (2), 113-124, 2012
262012
Eğitim bilimine giriş
E Tüzel, A Meydan, A Uzunöz, M Güngör, EZ Turan, Ş Güngör, K Aribaş, ...
Pegem Akademi, Ankara, 2007
262007
Sosyal bilgiler öğretiminde gezigözlem ve doğa eğitimi. R. Turan, AM Sünbül ve H. Akdağ
A Meydan
Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar 1, 241-261, 2009
24*2009
Coğrafya bölümü öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye karşı tutumları
M Sarıbaş, A Meydan
Türk Coğrafya Dergisi, 95-106, 2020
232020
Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde doğa eğitimi, A
A Meydan
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi.(ss. 259-282). Ankara: Pegem A, 2015
212015
SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞENLERİNİN 4S MODELİ KAPSAMINDA TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ
SM Uygur, ÖGA BAYRAM
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19-37, 2013
202013
Çevrebilim (ekoloji) sözlüğü
E Güney, R Bozyiğit, A Meydan, T Kılıç, İ Bulut
Konya: Çizgi Kitabevi, 2016
182016
Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde uygulanan ölçme-değerlendirme yaklaşımına ilişkin görüşleri
A Meydan, Ç Öztürk
VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 2-4, 2008
182008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20