Takip et
İbrahim Yıldırım
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of gamification-based teaching practices on student achievement and students' attitudes toward lessons
I Yildirim
The Internet and Higher Education 33, 86-92, 2017
2842017
Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu
İ Yıldırım, ÖF Vural
Journal of Teacher Education and Educators 3 (1), 73-90, 2014
95*2014
Oyunlaştırma ve eğitim
İ Yıldırım, S Demir
Journal of Human Sciences 11 (1), 655-670, 2014
642014
The effects of gamification on students’ academic achievement: A meta-analysis study
İ Yıldırım, S Şen
Interactive Learning Environments 29 (8), 1301-1318, 2021
522021
Eğitimde araştırma yöntemleri
S Şen, İ Yıldırım
Nobel yayınevi, 2019
45*2019
Students' Perceptions about Gamification of Education: A Q-Method Analysis.
İ Yıldırım
Education & Science 42 (191), 2017
45*2017
Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması
B Bağçeci, İ Yıldırım, K Kara, D Keskinpalta
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 307-324, 2015
43*2015
The effect of game-based learning on student achievement: A meta-analysis study
B Karakoç, K Eryılmaz, E Turan Özpolat, İ Yıldırım
Technology, Knowledge and Learning, 1-16, 2020
392020
The Students' Perceptions on Blended Learning: A Q Method Analysis
SÇ Kurt, İ Yıldırım
Educational Sciences: Theory & Practice 18 (2), 2018
362018
Oyunlaştırma temelli “öğretim ilke ve yöntemleri” dersi öğretim programı hakkında öğrenci görüşleri
İ Yıldırım, S Demir
International Journal of Curriculum and Instructional Studies 6 (11), 85-101, 2016
31*2016
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimi Hakkında Görüşleri: Gaziantep İli Örneği
A Olcay, İ Yıldırım, M Sürme
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science 5 (3 …, 2015
302015
Oyunlaştırma Temelli "Öğretim İlke ve Yöntemleri" Dersi Öğretim Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
İ Yıldırım
Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
292016
The effect of teaching “learning strategies” on academic achievement: A meta-analysis study
İ Yildirim, S Cirak-Kurt, SEN Sedat
Eurasian Journal of Educational Research 19 (79), 87-114, 2019
192019
CMA ile meta-analiz uygulamaları
S Şen, İ Yıldırım
Ankara: ANI Yayıncılık, 2020
162020
Teknoloji destekli matematik öğretimi çerçevesinde alternatif ölçme araçlarının kullanımı
İ Yıldırım
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
152011
Using Facebook groups to support teachers’ professional development
I Yildirim
Technology, Pedagogy and Education 28 (5), 589-609, 2019
132019
Harmanlanmış Öğrenmenin Akademik Başarı Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
SÇ KURT, İ YILDIRIM, E CÜCÜK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (3), 776-802, 2018
132018
Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İ Yıldırım, M Kalman
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (6), 2311-2326, 2017
12*2017
Sekizinci Sınıf Matematik Öğretiminde Teori ve Uygulama Bağlamında “Program Uyumluluğunun” İncelenmesi
K Kara, B Karakoç, İ Yıldırım, E Bay
Harran Education Journal 2 (1), 26-40, 2017
9*2017
İlköğretim Matematik Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Çeşitli Kavramlara İlişkin Metaforik Algıları
S ÇIRAK-KURT, İ YILDIRIM
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-25, 2019
82019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20