İbrahim Yıldırım
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of gamification-based teaching practices on student achievement and students' attitudes toward lessons
I Yildirim
The Internet and Higher Education 33, 86-92, 2017
2052017
Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu
İ Yıldırım, ÖF Vural
Journal of Teacher Education and Educators 3 (1), 73-90, 2014
83*2014
Oyunlaştırma ve eğitim
İ Yıldırım, S Demir
Journal of Human Sciences 11 (1), 655-670, 2014
532014
Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması
B Bağçeci, İ Yıldırım, K Kara, D Keskinpalta
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 307-324, 2015
41*2015
Students' Perceptions about Gamification of Education: A Q-Method Analysis.
İ Yıldırım
Education & Science 42 (191), 2017
31*2017
The effects of gamification on students’ academic achievement: A meta-analysis study
İ Yıldırım, S Şen
Interactive Learning Environments, 1-18, 2019
282019
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimi Hakkında Görüşleri: Gaziantep İli Örneği
A Olcay, İ Yıldırım, M Sürme
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science 5 (3 …, 2015
282015
The Students' Perceptions on Blended Learning: A Q Method Analysis
SÇ Kurt, İ Yıldırım
Educational Sciences: Theory & Practice 18 (2), 2018
242018
Oyunlaştırma temelli “öğretim ilke ve yöntemleri” dersi öğretim programı hakkında öğrenci görüşleri
İ Yıldırım, S Demir
International Journal of Curriculum and Instructional Studies 6 (11), 85-101, 2016
23*2016
The effect of game-based learning on student achievement: A meta-analysis study
B Karakoç, K Eryılmaz, ET Özpolat, İ Yıldırım
Technology, Knowledge and Learning, 1-16, 2020
212020
Oyunlaştırma Temelli "Öğretim İlke ve Yöntemleri" Dersi Öğretim Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
İ Yıldırım
Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
192016
Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İ Yıldırım, M Kalman
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (6), 2311-2326, 2017
11*2017
Using Facebook groups to support teachers’ professional development
I Yildirim
Technology, Pedagogy and Education 28 (5), 589-609, 2019
82019
Eğitimde araştırma yöntemleri
S Şen, İ Yıldırım
Nobel yayınevi, 2019
7*2019
İlköğretim Matematik Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Çeşitli Kavramlara İlişkin Metaforik Algıları
S ÇIRAK-KURT, İ YILDIRIM
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-25, 2019
72019
The effect of teaching “learning strategies” on academic achievement: A meta-analysis study
I Yildirim, S Cirak-Kurt, SEN Sedat
Eurasian Journal of Educational Research 19 (79), 87-114, 2019
72019
Harmanlanmış Öğrenmenin Akademik Başarı Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
SÇ KURT, İ YILDIRIM, E CÜCÜK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (3), 776-802, 2018
72018
Teknoloji destekli matematik öğretimi çerçevesinde alternatif ölçme araçlarının kullanımı
İ Yıldırım
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
72011
Sekizinci Sınıf Matematik Öğretiminde Teori ve Uygulama Bağlamında “Program Uyumluluğunun” İncelenmesi
K Kara, B Karakoç, İ Yıldırım, E Bay
Harran Education Journal 2 (1), 26-40, 2017
5*2017
Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi 2. Dereceden Denklemler Alt Öğrenme Alanında Öğrenci Başarısına Etkisi
G Öner, İ Yıldırım, M Bars
Journal of Computer and Education Research 2 (4), 152-165, 2014
5*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20