Follow
Ugur Yavuz
Ugur Yavuz
Atatürk Üniversitesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Profesörü
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Expert system based on neuro-fuzzy rules for diagnosis breast cancer
A Keleş, A Keleş, U Yavuz
Expert systems with applications 38 (5), 5719-5726, 2011
1762011
LİSE TÜRÜ VE LİSE MEZUNİYET BAŞARISININ, KAZANILAN FAKÜLTE İLE İLİŞKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİĞİ İLE ANALİZİ
YZ AYIK, A Özdemir, U Yavuz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 441-454, 2007
1092007
Lightweight design of an automobile hinge component using glass fiber polyamide composites
T Güler, E Demirci, AR Yıldız, U Yavuz
Materials Testing 60 (3), 306-310, 2018
752018
Müşteri ilişkileri Yönetimi'nde Çağrı Merkezlerinin Yeri: Çağrı Merkezi Örneği.
U Yavuz, H Leloglu
Journal of Graduate School of Social Sciences 15 (1), 2011
202011
Ders web sayfalarının oluşturulması ve yönetimi için bir yazılım
U Yavuz, S Karaman
The Turkish Online Journal of Educational Technology–TOJET 3 (4), 90-97, 2004
202004
Performance evaluation of different classification techniques using different datasets.
A Özdemir, U Yavuz, FA Dael
International Journal of Electrical & Computer Engineering (2088-8708) 9 (5), 2019
152019
Developing a marketing decision model using a knowledge-based system
U Yavuz, AS Hasiloglu, MD Kaya, R Karcioglu, S Ersoz
Knowledge-Based Systems 18 (2-3), 125-129, 2005
152005
Yapay sinir ağları ile blockchain verilerine dayalı bitcoin fiyat tahmini
U YAVUZ, Ö Üstün, TAŞ Kübra, B ÇAĞLAR
Journal of information systems and management research 2 (1), 1-9, 2020
62020
Performance evaluation of DYMO and OLSRv2 routing protocols in VANET
UÄŸ Yavuz, FA Dael, WAJSA Jabbar
International Journal of Integrated Engineering 12 (1), 50-58, 2020
52020
BT ÇALIŞANLARININ YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
İ Akgül, U Yavuz
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (1), 54-72, 2019
52019
Eğitim Teknolojisindeki Yenilikler ve Eğitime Etkileri Ders Materyalleri Hazırlamada Bilgisayar kullanımı ve Yazılım GeliĢtirme Uygulamaları
M Karahan, U Yavuz
Bilim Teknolojileri IĢığında Eğitim Konferansı Bildirileri, ODTÜ, Ankara, 2000
52000
Finansal Haberlerin Bitcoin Fiyatlarına Etkisinin Yapay Sinir Ağları İle Analizi
B ÇAĞLAR, U YAVUZ
Bilişim Teknolojileri Dergisi 14 (1), 65-78, 2021
32021
TÜRKİYE’DE WEB TABANLI HABER SİTELERİNİN TASARIM-ERGONOMİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
U Yavuz, U Bakan
Sanat Dergisi, 107-116, 2011
32011
Örtülü Bilgi Paylaşımı ile Çalışan Yaratıcılığı Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü
İ Akgül, U Yavuz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (1), 193-213, 2021
12021
RİCHARD PRİNCE’IN YENİ PORTRELER SERİSİ VE NFT ARACILIĞI İLE EMİLY RATAJKOWSKİ’NİN “KENDİNİ GERİ SATIN ALMA” GİRİŞİMİ
UG Yavuz, AS YILDIZ, MU CEYLANİ
Art-e Sanat Dergisi 15 (29), 225-251, 2022
2022
Performance Evaluation of Time Series Forecasting Methods in The Stock Market: A Comparative Study
FA Dael, U Yavuz, AA Almohammedi
2022 International Conference on Decision Aid Sciences and Applications …, 2022
2022
The Effect of Using Decision Support Systems Applications and Business Intelligence Systems in Making Strategic Decisions: A Field Study in the City of Gaziantep
AA Al Eid, U Yavuz
Global Journal of Economics and Business 12 (2), 256-273, 2022
2022
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN COMMUNICATION TECHNOLOGIES
U YAVUZ
New Communication Approaches in the Digitalized World, 60, 2020
2020
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul İli Ümraniye İlçesi)
U Yavuz
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
2015
Erzurum'un Yüzleri" Gazeteci Ahmet Polat"
U Yavuz, S Didin
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20