Takip et
Ersin ırk
Ersin ırk
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İŞ TATMİNİ VE YAŞAM TATMİNİ İLİŞKİSİNDE İŞ ARKADAŞLIĞININ ARACILIK ROLÜ
SA Kubilay ÖZYER , Ersin IRK
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (1), 261-278, 2015
332015
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ TATMİN DÜZEYİNİ ETKİLER Mİ?
S POLATCI, E IRK, Z GÜLTEKİN, F SOBACI
Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences 29 (4), 2017
242017
FİRMALARIN UYGULADIKLARI REKABET STRATEJİLERİ VE BU KARARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
IRK Ersin, MS DÖVEN
İşletme Bilimi Dergisi 6 (1), 135-162, 2018
52018
Yönetici Asistanlığı için İş Kriterleri Analizi: Kariyer.Net Örneği
Ö Al, F Karaca, E Irk
Electronic Journal of Vocational Colleges, 29-42, 2015
42015
Firmaların sermaye yapısını etkileyen faktörler: İstanbul menkul kıymetler borsası örneği
E Irk
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2012
22012
The effect of organizational justice perceptions of employees on their burnout levels: a research for the nurses
E Irk, M Ardıç, A Balcı
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (2), 1172-1182, 2019
12019
THE ANALYSIS OF PRIVATE HOSPITALS’MISSION STATEMENTS IN TERMS OF STAKEHOLDERS
E IRK, MF KARACA, M ARDIÇ
MESSAGE HOST, 81, 2015
12015
Takım Çalışması İş Performansı İlişkisinde İş Yeri Arkadaşlığının Aracılık Rolü
M Ardiç, M Akbolat, IRK Ersin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2), 401-416, 2021
2021
Borsa İstanbul imalat endeksi sektörel yoğunlaşma düzeyinin analizi
IRK Ersin
Alanya Akademik Bakış 5 (1), 75-93, 2021
2021
UYUM DÖNGÜSÜ: ÖRGÜT-ÇEVRE UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN BİR MODEL
IRK Ersin, MS DÖVEN
Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi 1 (2), 85-112, 2018
2018
WHAT ARE THE DETERMINANTS OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE? INDUSTRY OR FİRM CHARACTERİSTİCS: A RESEARCH İN ISO 500 COMPANİES
E IRK, M BAŞARAN, MS DÖVEN
CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS & ECONOMICS (ICCIBE), 332, 2018
2018
Sandıklı'da Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İlçe Ekonomisine Katkıları
IRKE ARDIÇ Mesut, ÇOLAK Mustafa
Marka Kent Sandıklı Sempozyumu, 2014
2014
Şirketler Yönetici Adaylarında Ne Arıyor? “Kariyer.Net” Sitesinde Bir Araştırma
DMS IRK Ersin
22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2014
2014
Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinde Bildiri-Makale İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
IRKE DÖVEN Musa Said
21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2012
2012
The main purpose of the current research is to determine the most effective factors:(firm specific or sectorial factors) that leads towards firm’s success. For the purpose of …
APE IRK, APM BAŞARAN, APMS DÖVEN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15