Esra Alnıaçık
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
How corporate social responsibility information influences stakeholders' intentions
U Alniacik, E Alniacik, N Genc
Corporate social responsibility and environmental management 18 (4), 234-245, 2011
2112011
Identifying dimensions of attractiveness in employer branding: effects of age, gender, and current employment status
E Alnıaçık, Ü Alnıaçık
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 1336-1343, 2012
1692012
Does person-organization fit moderate the effects of affective commitment and job satisfaction on turnover intentions?
E Alniaçik, Ü Alniaçik, S Erat, K Akçin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 274-281, 2013
1272013
Relationships between career motivation, affective commitment and job satisfaction
Ü Alnıaçık, E Alnıaçık, K Akçin, S Erat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 355-362, 2012
1162012
Attracting talented employees to the company: Do we need different employer branding strategies in different cultures?
E Alnıaçık, Ü Alnıaçık, S Erat, K Akçin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 336-344, 2014
872014
KURUMSAL İTİBAR BİLEŞENLERİNİN ALGILANAN ÖNEMİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERDEN ETKİLENMEKTE MİDİR?
E Alniaçik, Ü Alniaçik, G Nurullah
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (23), 93-114, 2010
412010
How do the dimensions of corporate reputation affect employment intentions?
E Alniacik, U Alniacik, N Erdogmus
Corporate Reputation Review 15 (1), 3-19, 2012
312012
Reklamlarda çevreci iddialar ve reklam etkililiği: Basılı reklamlar üzerinde deneysel bir araştırma
Ü ALNIAÇIK, C YILMAZ, E ALNIAÇIK
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 85-106, 2010
252010
Küresel firmaların yerel sosyal sorumluluk faaliyetleri marka değeri ve marka tercihini nasıl etkilemektedir?
Ü Alnıaçık, E İldem Develi, C Giray, E Alnıaçık
Öneri Dergisi, 2011
172011
Kurumsal itibar ve bölgesel kalkınmadaki önemi
E Alnıaçık, Ü Alnıaçık
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye MYO Bölgesel Kalkınma Kongresi (14-16 Kasım …, 2009
122009
Can Dissimilar be Congruent as well as the Similar? A Study on the Supplementary and Complementary Fit
Ö Mehtap, E Alnıaçık
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 1111-1119, 2014
92014
The moderating role of service environment on the effects of firm reputation and perceived service quality on consumer trust: a study in the healthcare industry
F Koc, V Ozbek, E Alniaçik
Journal of global strategic management 16, 111-120, 2014
42014
Kurumsal itibarın paydaş davranışları üzerindeki etkisi: Ampirik bir araştırma
E Alnıaçık
Kocaeli Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, 2011
32011
Kurumsal İtibarın Paydaş Davranışları Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Araştırma, Kocaeli Ü
E Alnıaçık
SBE Dok. Tezi, Kocaeli, 2011
22011
KÜRESEL FİRMALARIN YEREL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ MARKA DEĞERİ ve MARKA TERCİHİNİ NASIL ETKİLEMEKTEDİR?
Ü ALNIAÇIK, Eİ DEVELİ, C GİRAY, E ALNIAÇIK
Öneri 9 (35), 83, 2011
22011
Attractiveness of Recruitment Advertisements: Impact of Information Specificity
E Alniacik
Ege Akademik Bakış Dergisi 16 (1), 161-175, 2016
12016
İş İlanlarının Çekiciliği: Mesaj Belirginliğinin Etkisi.
E Alniacik
Ege Academic Review 16 (1), 2016
12016
Subjektif Uyumun İş Çıktıları Üzerindeki Etkisi: Benzerlik Uyumu mu, Bütünleyici Uyum mu?
E ALNIAÇIK, Ö Mehtap
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 165-186, 2015
12015
Environmental Claims And Advertisement Effectiveness: An Experimental Study On Print Advertisements
C Yilmaz
Anadolu University Journal of Social Sciences 10 (1), 85-106, 2010
12010
The moderating role of personal value orientation on the links between perceived corporate social performance and purchase intentions
E Alniacik, C Moumen, U Alniacik
Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20