Esra Alnıaçık
Title
Cited by
Cited by
Year
How corporate social responsibility information influences stakeholders' intentions
U Alniacik, E Alniacik, N Genc
Corporate social responsibility and environmental management 18 (4), 234-245, 2011
2352011
Identifying dimensions of attractiveness in employer branding: effects of age, gender, and current employment status
E Alnıaçık, Ü Alnıaçık
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 1336-1343, 2012
2172012
Does person-organization fit moderate the effects of affective commitment and job satisfaction on turnover intentions?
E Alniacik, Ü Alniaçik, S Erat, K Akçin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 274-281, 2013
1612013
Relationships between career motivation, affective commitment and job satisfaction
Ü Alnıaçık, E Alnıaçık, K Akçin, S Erat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 355-362, 2012
1382012
Attracting talented employees to the company: Do we need different employer branding strategies in different cultures?
E Alnıaçık, Ü Alnıaçık, S Erat, K Akçin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 336-344, 2014
1242014
KURUMSAL İTİBAR BİLEŞENLERİNİN ALGILANAN ÖNEMİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERDEN ETKİLENMEKTE MİDİR?
E Alniaçik, Ü Alniaçik, G Nurullah
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (23), 93-114, 2010
462010
How do the dimensions of corporate reputation affect employment intentions?
E Alniacik, U Alniacik, N Erdogmus
Corporate Reputation Review 15 (1), 3-19, 2012
392012
Reklamlarda çevreci iddialar ve reklam etkililiği: Basılı reklamlar üzerinde deneysel bir araştırma
Ü ALNIAÇIK, C YILMAZ, E ALNIAÇIK
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 85-106, 2010
292010
Küresel firmaların yerel sosyal sorumluluk faaliyetleri marka değeri ve marka tercihini nasıl etkilemektedir
Ü Alnıaçık, Eİ Develi, C Giray, E Alnıaçık
Öneri Dergisi 9 (35), 83-91, 2011
262011
Kurumsal itibar ve bölgesel kalkınmadaki önemi
E Alnıaçık, Ü Alnıaçık
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye MYO Bölgesel Kalkınma Kongresi (14-16 Kasım …, 2009
122009
Can Dissimilar be Congruent as well as the Similar? A Study on the Supplementary and Complementary Fit
Ö Mehtap, E Alnıaçık
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 1111-1119, 2014
82014
The moderating role of service environment on the effects of firm reputation and perceived service quality on consumer trust: a study in the healthcare industry
F Koc, V Ozbek, E Alniaçik
Journal of global strategic management 16, 111-120, 2014
62014
Kurumsal itibarın paydaş davranışları üzerindeki etkisi: Ampirik bir araştırma
E Alnıaçık
Kocaeli Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, 2011
52011
Pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve umutsuzluklarının kariyer geleceği algısı üzerindeki etkileri
E Alnıaçık, M Of, J Balkaş, S Tülemez, M Mirzayev, H Alfarra
Business & Management Studies: An International Journal 9 (1), 248-266, 2021
42021
Kurumsal İmajın Bağlılık, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
E Alnıaçık, M Pamuk, Ü Alnıaçık
Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences 6 (4), 43-52, 2020
22020
Attractiveness of recruitment advertisements: impact of information specificity
E Alniacik
Ege Academic Review 16 (1), 161-175, 2016
22016
İş İlanlarının Çekiciliği: Mesaj Belirginliğinin Etkisi.
E Alniacik
Ege Academic Review 16 (1), 2016
22016
Subjektif Uyumun İş Çıktıları Üzerindeki Etkisi: Benzerlik Uyumu mu, Bütünleyici Uyum mu?
E ALNIAÇIK, Ö Mehtap
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 165-186, 2015
22015
Kurumsal İtibarın Paydaş Davranışları Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Araştırma, Kocaeli Ü
E Alnıaçık
SBE Dok. Tezi, Kocaeli, 2011
22011
KÜRESEL FİRMALARIN YEREL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ MARKA DEĞERİ ve MARKA TERCİHİNİ NASIL ETKİLEMEKTEDİR?
Ü ALNIAÇIK, Eİ DEVELİ, C GİRAY, E ALNIAÇIK
Öneri Dergisi 9 (35), 83-91, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20