Takip et
Doç. Dr. R. Şamil TATIK
Doç. Dr. R. Şamil TATIK
Diğer adlarRamazan Şamil TATIK, R. Şamil Tatık, Ramazan Şamil Tatık
alparslan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Professional learning communities assessment: Adaptation, internal validity, and multidimensional model testing in Turkish context.
S Dogan, RS Tatik, N Yurtseven
Educational Sciences: Theory and Practice 17 (4), 1203-1229, 2017
472017
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
B DOĞAN, RŞ TATIK
The Journal of Academic Social Science Studies 27 (1), 521-539, 2014
442014
Evaluation of distance education program in Marmara University according to the views of students
S Doğan, RŞ Tatık
Route Educational and Social Science Journal 2 (1), 247-261, 2015
312015
Meeting agenda matters: promoting reflective dialogue in teacher communities
S Dogan, N Yurtseven, RŞ Tatık
Professional development in education 45 (2), 231-249, 2019
262019
Marmara üniversitesi eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin incelenmesi
RŞ Tatık, S Doğan
The Journal of Academic Social Science Studies 24, 399-410, 2014
232014
Impact of Flexible and Non-Flexible Classroom Environments on Learning of Undergraduate Students.
C Demir-Yildiz, RS Tatik
European Journal of Educational Research 8 (4), 1159-1173, 2019
212019
Marmara Üniversitesi'ndeki uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci görüşleriyle değerlendirilmesi
S Doğan, RŞ Tatık
Route Educational and Social Science Journal 2 (1), 247-261, 2015
212015
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programındaki (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin ÖYP yi Değerlendirmeleri
N Çelebi, RŞ Tatık
Yükseköğretim Dergisi 2 (3), 127-136, 2012
182012
Pre-service teachers’ metaphorical perceptions towards the concept of scientist
O Akinoglu, RS Tatik, Y Baykin
The Anthropologist 19 (3), 577-584, 2015
112015
Öğretmen adaylarinin kariyer kavramina ilişkin metaforik algilari
M Çetin, RŞ Tatık, S Çayak, B Doğan
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 119-130, 2015
112015
Prediction of level of job satisfaction of teachers on perception of organizational trust of teachers: study of regression analysis
N ÇELEBİ, RŞ TATIK
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (5), 2019
102019
ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA SORUMLULUKLARININ DAĞILIMININ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
A Bakioğlu, RŞ Tatık
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 548-569, 2020
72020
Yükseköğretimde Gelecek Senaryolarına İlişkin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma
F Levent, RŞ Tatık, S Çayak, B Doğan
Yükseköğretim Dergisi 7 (2), 105-115, 2017
72017
Okul yöneticilerinin öğrenen okula ilişkin görüşlerinin incelenmesi [Examination of school principals’ views related to school that learns]
M Çetin, B Doğan, RŞ Tatık
The Journal of Academic Social Science 25, 388-400, 2016
72016
Araştırma üniversitelerinin yapılandırılmasına ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri: Eğitim fakülteleri örneği
RŞ Tatik
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
52017
Eğitim Müfettişlerine Göre Meslektaş İzlenimi
M Övür, R Tatık
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 87-104, 2013
52013
Program proposals of pre-service teachers for the lifelong learning needs of the society
RŞ Tatık, B Ayçiçek
Journal of Teacher Education and Lifelong Learning 4 (2), 65-86, 2022
42022
ve Tatık, RŞ (2015)
S Doğan
Evaluation of distance education program in Marmara University according, 0
4
Relationship Between Students' Moral Maturity, Democratic Attitude and Target Behaviour Development Levels: A Correlational Study.
Y AKAN, RS TATIK
International Online Journal of Educational Sciences 12 (4), 2020
32020
Okul merkezli yönetime ilişkin öğretmen görüşleri üzerine nitel bir araştırma
RŞ Tatık
PQDT-Global, 2013
32013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20