Follow
Doç.Dr.Hüseyin ÇAKIR
Title
Cited by
Cited by
Year
Applications Of Artificial Intelligence Techniques To Combating Cyber Crimes: A Review
S Dilek, H Çakır, M Aydın
https://aircconline.com/ijaia/V6N1/6115ijaia02.pdf, 2015
2902015
Bilgisayar Oyunlarına İlişkin Ailelerin Yaklaşımı Ve Öğrenci Üzerindeki Etkilerin Belirlenmesi
H ÇAKIR
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 138-150, 2013
1212013
Mobil Öğrenmeye İlişkin Bir Yazılım Geliştirme Ve Değerlendirme
H ÇAKIR
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
81*2011
Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersindeki Uzaktan Eğitim İhtiyacı Ünitesinin Web Tabanlı Sunumunun Hazırlanması
Z Kaya, O Erden, H Çakır, B Bağırsakçı
The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2004
682004
Bilgisayar Destekli Eğitimde Grafik Ve Animasyon Tekniklerinin Kullanılması
H Çakır
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü …, 1999
391999
Web Destekli Öğretimin Cobol Programlama Dili Dersindeki Öğrenci Başarısına Etkisi
H Çakır
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003
332003
Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri
BB Güzel, H ÇAKIR, Y Çelen
Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi 4 (1), 31-43, 2020
262020
İşitme Engellilere Yönelik Dinamik Web Sayfasının Geliştirilmesi
H ÇAKIR, Ş Çetin, BAŞ Abidin
Bilişim Teknolojileri Dergisi 6 (2), 1, 2013
242013
Mobil Cihazlar İçin Ders İçerik Paketinin Geliştirilmesi
H Çakir, İ Arslan
Bilişim Teknolojileri Dergisi 6 (3), 24-33, 2013
242013
Baskın Zekâ Türüne Dayalı Olarak Geliştirilen Web Destekli Eğitim Ve Bilgisayar Destekli Eğitimin Trafik Eğitiminde Etkililiği
H Çakır
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2006
232006
Bilişim Suçları ve Delillendirme Süreci. 2
H Çakır, E Sert
Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu Bildirisi 143, 2010
212010
Kurumsal siber güvenliğe yönelik tehditler ve önlemleri
H ÇAKIR, H YAŞAR
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2), 488-507, 2015
192015
İnternet Ve İntranet’e Dayalı Sanal Dershane Sistemi
H ÇAKIR, N YALÇIN
Kastamonu Eğitim Dergisi, 2006
192006
Çocuklarda vergi bilinci oluşturmaya yönelik internet sayfası tasarımı
H Çakır
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 18-34, 2010
152010
Kuzey atlantik antlaşma örgütü’nün (NATO) Siber güvenlik stratejisinin incelenmesi
ADA Mehmet, H ÇAKIR
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (2), 632-656, 2017
142017
Açık Eğitim Kaynaklarının Gelişimi Ve Türkiye’de Uygulama Alanları
AŞ Baysal, H ÇAKIR, M Toplu
Türk Kütüphaneciliği 29 (3), 461-498, 2015
142015
Bilişim Suçlarına İlişkin Delil Elde Etme Yöntemlerine Genel Bir Bakış
H Çakır, MS Kılıç
Polis Bilimleri Dergisi 15 (3), 23-44, 2013
122013
Hareketi Algılayan Kamera Destekli Güvenlik
H ÇAKIR, HK BABACAN
Bilişim Teknolojileri Dergisi 4 (2), 2011
112011
Bilişim Güvenliği Tedbirleri Ve TKDK Kurumunda Uygulama Örneği
ET İlçin, ŞF Adak, H Çakır
Bilgi Teknolojileri Dergisi 7 (1), 11-17, 2014
10*2014
Adli Bilişim ve Elektronik Deliller
H Çakır, MS Kılıç
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014
92014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20