Doç.Dr.Hüseyin ÇAKIR
Doç.Dr.Hüseyin ÇAKIR
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Applications of artificial intelligence techniques to combating cyber crimes: A review
S Dilek, H Çakır, M Aydın
arXiv preprint arXiv:1502.03552, 2015
1432015
Bilgisayar oyunlarına ilişkin ailelerin yaklaşımı ve öğrenci üzerindeki etkilerin belirlenmesi
H ÇAKIR
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 138-150, 2013
632013
Mobil Öğrenmeye İlişkin Bir Yazılım Geliştirme Ve Değerlendirme
H ÇAKIR
58*2011
Uzaktan eğitimin temelleri dersindeki uzaktan eğitim ihtiyacı ünitesinin web tabanlı sunumunun hazırlanması
Z Kaya, O Erden, H Çakır, B Bağırsakçı
302004
Web destekli öğretimin Cobol programlama dili dersindeki öğrenci başarısına etkisi
H Çakır
212003
Bilgisayar destekli eğitimde grafik ve animasyon tekniklerinin kullanılması
H Çakır
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü …, 1999
191999
Mobil cihazlar için ders içerik paketinin geliştirilmesi
H Çakir, İ Arslan
Bilişim Teknolojileri Dergisi 6 (3), 24-33, 2013
172013
İnternet Ve İntranet’e Dayalı Sanal Dershane Sistemi
H ÇAKIR, N YALÇIN
152006
Bilişim Suçları ve Delillendirme Süreci. 2
H Çakır, E Sert
Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu Bildirisi 143, 2010
132010
Baskın zekâ türüne dayalı olarak geliştirilen web destekli eğitim ve bilgisayar destekli eğitimin trafik eğitiminde etkililiği
H Çakır
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2006
122006
Kurumsal Siber Güvenliğe Yönelik Tehditler ve Önlemleri
H ÇAKIR, H YAŞAR
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2), 488-507, 2015
102015
Bilişim suçlarına ilişkin delil elde etme yöntemlerine genel bir bakış
H ÇAKIR, MS KILIÇ
Polis Bilimleri Dergisi 15 (3), 23-44, 2013
92013
İşitme engellilere yönelik dinamik web sayfasının geliştirilmesi
H ÇAKIR, Ş Çetin, BAŞ Abidin
Bilişim Teknolojileri Dergisi 6 (2), 1, 2013
82013
Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü’nün (NATO) Siber Güvenlik Stratejisinin İncelenmesi
ADA Mehmet, H ÇAKIR
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (2), 632-656, 2017
72017
ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ OLAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TRAFİK EĞİTİM’İNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
H KESER, H ÇAKIR
Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (3), 835-848, 2009
72009
Youtube üzerinden video destekli keman öğretimine ilişkin öğrenci görüşleri
BB Güzel, H ÇAKIR, Y Çelen
Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi 4 (1), 31-43, 2020
62020
Bilişim güvenliği tedbirleri ve tkdk kurumunda uygulama örneği
ET İlçin, ŞF Adak, H Çakır
Bilgi Teknolojileri Dergisi 7 (1), 11-17, 2014
62014
Çocuklarda Vergi Bilinci Oluşturmaya Yönelik İnternet Sayfası Tasarımı
H ÇAKIR
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 18-34, 2010
6*2010
Açık eğitim kaynaklarının gelişimi ve Türkiye’de uygulama alanları
AŞ Baysal, H ÇAKIR, M Toplu
Türk Kütüphaneciliği 29 (3), 461-498, 2015
52015
Ses Kontrollü Web Tarayıcı
H Çakır, B Okutan
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20