Veli Şahnalı
Veli Şahnalı
Kütahya Sağlık Bilimleri Ümiversitesi
Verified email at ksbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Mekanik kökenli yutma güçlüğü olan hastalarda yutma bozukluklarının yaşam kalitesine etkilerinin değerlendirilmesi
V Şahnalı
Anadolu Üniversitesi, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.