Takip et
Vahit YİĞİT
Vahit YİĞİT
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hearing loss prevalence and years lived with disability, 1990–2019: findings from the Global Burden of Disease Study 2019
LM Haile, K Kamenov, PS Briant, AU Orji, JD Steinmetz, A Abdoli, ...
The Lancet 397 (10278), 996-1009, 2021
1172021
Outsourcing and its implications for hospital organizations in Turkey
V Yigit, D Tengilimoglu, A Kisa, MZ Younis
Journal of Health Care Finance 33 (4), 86-92, 2007
532007
Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği-Financial Sustainability of University Hospitals
V Yiğit, A Yiğit
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 253-273, 2016
502016
Sağlık işletmelerinde tedarik zinciri ve malzeme yönetimi
D Tengilimoğlu, V Yiğit
Nobel Akademik Yayıncılık, 2021
43*2021
Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde bir uygulama
V Yiğit, İ AĞIRBAŞ
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 7 (2), 2019
35*2019
Kamu hastanelerinde medikal turizminin gelişimini etkileyen faktörler
V Yiğit
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (15), 107-119, 2019
352019
Hastanelerde teknik verimlilik analizi: Kamu hastane birliklerinde bir uygulama
V Yiğit
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2), 9-16, 2019
332019
Measuring routine childhood vaccination coverage in 204 countries and territories, 1980–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2020, Release 1
NC Galles, PY Liu, RL Updike, N Fullman, J Nguyen, S Rolfe, AN Sbarra, ...
The Lancet 398 (10299), 503-521, 2021
252021
Pabon Lasso modeli ve veri zarflama analizi ile hastanelerde performans ölçümü
V Yiğit, H Esen
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2), 26-32, 2019
252019
Hastanelerde maliyet-performans analizi: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'nde bir uygulama
V Yiğit, İ AĞIRBAŞ
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 6 (3), 59-90, 2019
24*2019
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN TIBBI BÖLÜMLERİNİN TEKNİK VERİMLİLİK ANALİZİ
V Yiğit
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 199-214, 2019
24*2019
SAĞLIK SİSTEMLERİNİN TEKNİK VERİMLİLİĞİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
M ŞENER, V YİĞİT
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 266-290, 2019
222019
Hastanelerde stok kontrol analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir uygulama
V Yiğit
Sayıştay Dergisi, 105-128, 2019
22*2019
Medical materials inventory control analysis at university hospital in Turkey
V Yiğit
Int J Health Sci Res 7 (1), 227-231, 2017
22*2017
Türkiye’de Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu Tedavisinin Maliyet Etkililik Analizi
V Yiğit, R Erdem
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (13), 182-205, 2019
21*2019
PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNDE HEKİMLERİN TEKNİK VERİMLİLİĞİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE UYGULAMA
V Yiğit
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (62), 854-866, 2017
21*2017
Ve Ağırbaş, İ.,(2004),“Hastane İşletmelerinde Kapasite Kullanım Oranının Maliyetlere Etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama”
V Yiğit
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 7 (2), 141-162, 2019
20*2019
SAĞLIK HİZMETLERİNDE MALİYET ETKİLİLİK ANALİZİ.
V Yiğit, R Erdem
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2019
20*2019
Hastanelerde tibbi malzeme talep tahmini: Serum seti tüketimi üzerinde örnek bir uygulama
V Yiğit
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (4), 207-222, 2019
20*2019
Global, regional, and national sex differences in the global burden of tuberculosis by HIV status, 1990–2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019
JR Ledesma, J Ma, A Vongpradith, ER Maddison, A Novotney, MH Biehl, ...
The Lancet Infectious Diseases 22 (2), 222-241, 2022
132022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20