Özlem Erzurumlu
Özlem Erzurumlu
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tapestry Sanatı ve Türkiye’de Gelişim Süreci
ÖE JORAYEV
Sanat-Tasarım Dergisi, 47-54, 0
2
“Çeyizlerle gelen değerler ve nesneler” Subaşı İlkokulu “göç” müzesi
Ö Erzurumlu Jorayev, I Bayburtlu, ŞR Temir Gökçeli, E Sarıoğlu
2019
ÇEYİZLERLE GELEN DEĞERLER VE NESNELER
Ö ERZURUMLU JORAYEV, I BAYBURTLU, Ş TEMİR GÖKÇELİ, ...
GÜNÜMÜZ TEKSTİL SANATINDA TÜRKİYE ÖZELİNDE SANAT YÖNETİMİ KAVRAMI VE KÜRATÖRLÜK
ÖE JORAYEV
Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat 5 (10), 151-173, 0
TEKSTİLDE YAPI OLUŞTURMA YÖNTEMLERİNİN SANAT ALANINDA İFADE ARACI OLARAK KULLANIMI
ÜA TOKATLI, Ö ERZURUMLU
Yıldız Journal of Art and Design 3 (2), 193-213, 0
GÜNÜMÜZE ULAŞAN ÖRNEKLER ÜZERİNDEN GÜRÜN ŞALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
ÜA TOKATLI, ÖE JORAYEV
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 231-252, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6