Özlem Erzurumlu
Özlem Erzurumlu
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TEKSTİLDE YAPI OLUŞTURMA YÖNTEMLERİNİN SANAT ALANINDA İFADE ARACI OLARAK KULLANIMI
ÜA TOKATLI, Ö ERZURUMLU
Yıldız Journal of Art and Design 3 (2), 193-213, 0
GÜNÜMÜZE ULAŞAN ÖRNEKLER ÜZERİNDEN GÜRÜN ŞALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
ÜA TOKATLI, ÖE JORAYEV
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 231-252, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2