Fatih Savaşan
Fatih Savaşan
sakarya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Dymimic estimates of the size of shadow economies of Turkey and of her neighbouring countries
F Schneider, F Savasan
International Research Journal of Finance and Economics 9 (5), 126-143, 2007
782007
TÜRKİYE’DE VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ NEDENLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
F Savaşan, H Odabaş
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 5 (10), 1-28, 2005
722005
VERGİ AFLARI: TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI (“VERGİ BARIŞI” UYGULAMA SONUÇLARI)
F Savaşan
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 …, 2006
652006
Uluslararası öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri ve çözüm önerileri (Sakarya Üniversitesi örneği)
F YARDIMCIOĞLU, F Beşel, F Savaşan
Akademik İncelemeler Dergisi 12 (1), 203-254, 2017
452017
Türkiye’de kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışılıkla mücadelenin serencamı
F Savaşan
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı 35, 3-38, 2011
442011
Modeling the underground economy in Turkey: randomized response and MIMIC models
F Savaşan
the Journal of Economics 29 (1), 49-76, 2003
442003
Kamu ekonomisi
F Savaşan
Dora Basım-Yayın, Bursa, 2016
302016
Türkiye’de kayıtdışı ekonomi ve vergi kaybı tahminleri
F Savaşan
Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları 19, 10-14, 2004
282004
Piyasa başarısızlığından devletin başarısızlığına kamu ekonomisi
F Savaşan
Dora Basım Yayın Dağıtım Limited Şti, 2015
212015
Vergi Aflarına Mükellef Tepkisi: Türkiye’de Vergi Aflarından Kimler Faydalanıyor?
F Savaşan
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 149-171, 2006
192006
Türkiye’de Yerel Düzeyde Politik Konjonktürel Devreler
F Savaşan, İ Dursun
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 …, 2006
162006
The effect of exogenous shocks on participation index of Borsa Istanbul: Permanent or temporary?
F Savaşan, F YARDIMCIOĞLU, F Beşel
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 1 (1), 81-92, 2015
142015
Tax morale: Empirical evidence from Turkey
CA Coskun, F Savasan
Annual Meeting of the European Public Choice Society, 2009
142009
Corruption and hidden economy: Letting the fingerprints tell the story
F Savasan, ME Altundemir
European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 114-130, 2007
142007
Türkiye'de yapısal kırılmalar altında yolsuzluk‐ekonomik büyüme ilişkisi
F Beşel, F Savaşan
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 73-86, 2014
132014
İki başarısızlık arasında kamu ekonomisi
F Savaşan
[Yy](Celepler Matbaacılık), 2012
132012
Kayıt dışı ekonomi ve etik
CC Aktan, F Savaşan
Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi, Akademik Araştırma Çalışması Raporu, 2009
132009
Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi: Zaman Serisi ve Panel Veri MIMIC Tahminleri
F Savaşan, F YARDIMCIOĞLU, İ Demir
Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 (2), 161-201, 2016
112016
What determines informal hiring? Evidence from the Turkish textile sector
F Savasan, F Schneider
MIDDLE EAST BUSINESS AND ECONOMIC REVIEW 18 (2), 14, 2006
112006
Yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri: Sakarya Üniversitesi Örneği
F Savaşan, F Yardımcıoğlu, F Beşel
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 6-8, 2015
102015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20