Follow
Resul TELLİ
Resul TELLİ
Verified email at cu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye ekonomisi ve avrupa birliği
R Telli
Bursa: Ekin Yayın Dağıtım, 2015
102015
Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması Sürecinde AB–ABD ve Türkiye
R Telli
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 4 (3), 81-90, 2016
52016
AVRUPA BİRLİĞİ TARIMSAL VE KIRSAL KALKINMA DESTEK PROGRAMI (IPARD) İLE TARIM İHRACATI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
İ ÇÜTÇÜ, R TELLİ
İktisadi idari ve siyasal araştırmalar dergisi 4 (8), 101-117, 2019
42019
Avrupa Birliği'nde girişimci Türk diasporası:(Hollanda'ya bakış)
R Telli
Ekin Yayınevi, 2018
22018
AB KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ: POZANTI ÖRNEĞİ
R Telli
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5 (2), 432-442, 0
2
Türkiye'de Ulaşım Altyapısının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri
R TELLİ
Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5 (1), 53-69, 2020
12020
Termal Turizmin Bölge Ekonomisine Etkileri: Çiftehan Örneği
R Telli, E Ballı
1
SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİK ETKİNLİĞİ: G20 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
R Telli
AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ÜLKELERİNDEKİ TÜRK DİASPORASININ ROLÜ
R TELLİ, O CENGİZ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9