Follow
Resul TELLİ
Resul TELLİ
Verified email at cu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye ekonomisi ve avrupa birliği
R Telli
Hiperlink, 2015
182015
Transatlantik serbest ticaret anlaşması sürecinde AB–ABD ve Türkiye
R Telli
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 4 (3), 81-90, 2016
82016
AVRUPA BİRLİĞİ TARIMSAL VE KIRSAL KALKINMA DESTEK PROGRAMI (IPARD) İLE TARIM İHRACATI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
İ ÇÜTÇÜ, R TELLİ
İktisadi idari ve siyasal araştırmalar dergisi 4 (8), 101-117, 2019
52019
Türkiye'de ulaşım altyapısının bölgesel kalkınmaya Etkileri
R TELLİ
Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5 (1), 53-69, 2020
42020
AB KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ: POZANTI ÖRNEĞİ
R Telli
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5 (2), 432-442, 2013
32013
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SAĞLIK HARCAMALARI ETKİNLİĞİNİN MALMQUIST İNDEKSİ İLE BELİRLENMESİ
R Telli, ZV Serin
Verimlilik Dergisi, 723-740, 2022
22022
Veri zarflama analizi (Vza) ve malmquist indeksi (Mi) yöntemiyle sağlık harcamalarında etkinliğin belirlenmesi
R Telli
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2021
22021
Avrupa Birliği'nde girişimci Türk diasporası:(Hollanda'ya bakış)
R Telli
Ekin Yayınevi, 2018
22018
A Comparative Analysis on Healthcare Spending Efficiency Among the G-8 Countries and Turkey
R Telli, ZV Serin
Journal of Economic Policy Researches 10 (1), 281-302, 2023
12023
Termal turizmin bölge ekonomisine etkileri: Çiftehan örneği
R Telli, E Ballı
Ulusal Kırsal Turizm Dergisi 13 (2), 22-36, 2012
12012
Toplumsal cinsiyet ve kadına şiddet göstergelerinde, eğitim ve iktisadi performans etkinliği: AB ülkeleri ve Türkiye Değerlendirmesi
R TELLİ
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 10 (1), 87-107, 2024
2024
Ekonomik Gelişme Sürecinde Narenciye İhracatı Toplam Faktör Verimliliğinin Değişim Analizi
R Telli
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 10 …, 2023
2023
Türk havayolları’nın lider küresel havayolu şirketleri arasındaki göreceli finansal verimliliğinin değerlendirilmesi: malmquist verimlilik endeksi yaklaşımı
R TELLİ, O ÖZTÜRK, ZV SERİN
Verimlilik Dergisi 57 (4), 687-700, 2023
2023
Beşeri Kalkınmada Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sisteminin Etkinliğine Yönelik Bir Analiz
R Telli
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 10 …, 2023
2023
Türkiye’de Devlet Araştırma Üniversitelerinde Kalite Sürecine Dayalı Etkinliğin Belirlenmesi
R Telli
Üniversite Araştırmaları Dergisi 6 (3), 327-337, 2023
2023
Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkelerinde Tarım ve Kırsal Kalkınma Politikaları Verimliliğinin Karşılaştırılması
R TELLİ
Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS) 7 (33), 828-843, 2023
2023
G-8 Ülkeleri ile Türkiye Arasında Sağlık Harcamaları Verimliliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
R TELLİ, ZV SERİN
Journal of Economic Policy Researches 10 (1), 281-302, 2023
2023
GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK ETKİNLİK ANALİZİ1
R TELLİ, ZV SERİN
Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XII, 61, 2022
2022
G8 Ülkeleri ve Türkiye’de Tarımsal Üretim Etkinliğinin Ölçülmesi
R Telli, E Kan
Ekin Yayınevi, 2022
2022
Türkiye’deki İmalat Sektöründeki Firmaların Etkinliğinin Non-Parametrik Yöntemle Belirlenmesi
R Telli, A Savun
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20