Nesrin Özdener
Nesrin Özdener
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Prof.Dr., Marmara Üniversitesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of synchronous CMC on speaking proficiency and anxiety: Text versus voice chat
HM Satar, N Özdener
The Modern Language Journal 92 (4), 595-613, 2008
2582008
Teachers’ information and communication technologies (ICT) using achievements and attitudes towards ICT
F Cüre, N Özdener
Hacettepe University Journal of Education 34, 41-53, 2008
209*2008
Bilgisayar eğitiminde çoklu zeka kuramına göre proje tabanlı öğrenme modelinin öğrenci başarısı üzerine etkisi
N Özdener, T Özçoban
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4 (1), 147-170, 2004
115*2004
Deneysel ögretim yöntemlerinde benzetisim (simulation) kullanimi
N Özdener
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (4), 2005
542005
Computer-mediated communication in foreign language education: Use of target language and learner perceptions
N Ozdener, HM Satar
Turkish Online Journal of Distance Education 9 (2), 2008
322008
Gamification for enhancing Web 2.0 based educational activities: The case of pre-service grade school teachers using educational Wiki pages
N Özdener
Telematics and Informatics 35 (3), 564-578, 2018
302018
A comparison of the misconceptions about the time-efficiency of algorithms by various profiles of computer-programming students
N Özdener
Computers & Education 51 (3), 1094-1102, 2008
222008
The effects of using geometry software supported by digital daily life photographs on geometry learning
Z Gecü, N Özdener
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 2824-2828, 2010
212010
Bilgisayar destekli eğitimde kullanım amaçlı bir simülasyonun tasarlanması ve geliştirilmesi
N Özdener, B Erdoğan
Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı …, 2001
202001
EVALUATION OF THE USABILITY OF DIFFERENT VIRTUAL LAB SOFTWARE USED IN PHYSICS COURSES.
Ö Karagöz, N Özdener
Bulgarian Journal of Science & Education Policy 4 (2), 2010
182010
Effects of video podcast technology on peer learning and project quality
N Özdener, Y Güngör
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 2217-2221, 2010
162010
Development of a New Curriculum for Computer Education and Comparison with the Current Curriculum of the Turkish Ministry of National Education.
N Özdener, R Biyik
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 6 (3), 39-53, 2007
142007
Türk ve ingiliz öğretim programlarının bilgisayar ve internet okur yazarlığı açısından karşılaştırılması
N Özdener, M Öztok
Milli Eğitim Dergisi 167, 74-80, 2005
142005
Information and communication technologies in collaboration projects via the internet
M Öztok, N Özdener
International Journal of Human and Social Science 2 (3), 166-171, 2007
122007
Ortaöğretim fizik ve kimya derslerinde yaygın olarak kullanılan bilgisayar yazılımlarının dizayn açısından incelenmesi. IV
F Kabapınar, N Özdener, Ü Salan
Millî Eğitim Basımevi (IV Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000 Bildiri Kitabı …, 2000
112000
Effects of video-supported web-based peer assessment on microteaching applications: Computer teacher candidates sample
G Kavas
Creative Education 3 (07), 1221, 2012
102012
Deneysel Verileri Değerlendirme imkanı tanıyan ve dönüt verebilen sanal laboratuarların geliştirilmesi
N ÖZDENER, B ERDOĞAN
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi; Cilt 14, Sayı 14 (2001); 107-120, 2013
82013
Determining students’ views about an educational game-based mobile application supported with sensors
N Özdener, F Demirci
Technology, Knowledge and Learning 24 (1), 143-159, 2019
72019
Teaching GUI-Programming Concepts to Prospective K12 ICT Teachers: MIT App Inventor as an Alternative to Text-Based Languages.
C Mihci, N Ozdener Donmez
International Journal of Research in Education and Science 3 (2), 543-559, 2017
72017
The effects of web based educational drills in competitive atmosphere on motivation and learning
N Özdener, B Çelen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1485-1490, 2009
72009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20