Nesrin Özdener
Nesrin Özdener
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Prof.Dr., Marmara Üniversitesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of synchronous CMC on speaking proficiency and anxiety: Text versus voice chat
HM Satar, N Özdener
The Modern Language Journal 92 (4), 595-613, 2008
2572008
Teachers’ information and communication technologies (ICT) using achievements and attitudes towards ICT
F Cüre, N Özdener
Hacettepe University Journal of Education 34, 41-53, 2008
208*2008
Bilgisayar eğitiminde çoklu zeka kuramına göre proje tabanlı öğrenme modelinin öğrenci başarısı üzerine etkisi
N Özdener, T Özçoban
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4 (1), 147-170, 2004
115*2004
Deneysel ögretim yöntemlerinde benzetisim (simulation) kullanimi
N Özdener
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (4), 2005
542005
Computer-mediated communication in foreign language education: Use of target language and learner perceptions
N Ozdener, HM Satar
Turkish Online Journal of Distance Education 9 (2), 2008
322008
Gamification for enhancing Web 2.0 based educational activities: The case of pre-service grade school teachers using educational Wiki pages
N Özdener
Telematics and Informatics 35 (3), 564-578, 2018
302018
A comparison of the misconceptions about the time-efficiency of algorithms by various profiles of computer-programming students
N Özdener
Computers & Education 51 (3), 1094-1102, 2008
222008
The effects of using geometry software supported by digital daily life photographs on geometry learning
Z Gecü, N Özdener
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 2824-2828, 2010
212010
Bilgisayar destekli eğitimde kullanım amaçlı bir simülasyonun tasarlanması ve geliştirilmesi
N Özdener, B Erdoğan
Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı …, 2001
202001
EVALUATION OF THE USABILITY OF DIFFERENT VIRTUAL LAB SOFTWARE USED IN PHYSICS COURSES.
Ö Karagöz, N Özdener
Bulgarian Journal of Science & Education Policy 4 (2), 2010
182010
Effects of video podcast technology on peer learning and project quality
N Özdener, Y Güngör
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 2217-2221, 2010
162010
Development of a New Curriculum for Computer Education and Comparison with the Current Curriculum of the Turkish Ministry of National Education.
N Özdener, R Biyik
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 6 (3), 39-53, 2007
142007
Türk ve ingiliz öğretim programlarının bilgisayar ve internet okur yazarlığı açısından karşılaştırılması
N Özdener, M Öztok
Milli Eğitim Dergisi 167, 74-80, 2005
142005
Information and communication technologies in collaboration projects via the internet
M Öztok, N Özdener
International Journal of Human and Social Science 2 (3), 166-171, 2007
122007
Ortaöğretim fizik ve kimya derslerinde yaygın olarak kullanılan bilgisayar yazılımlarının dizayn açısından incelenmesi. IV
F Kabapınar, N Özdener, Ü Salan
Millî Eğitim Basımevi (IV Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000 Bildiri Kitabı …, 2000
112000
Effects of video-supported web-based peer assessment on microteaching applications: Computer teacher candidates sample
G Kavas
Creative Education 3 (07), 1221, 2012
102012
Deneysel Verileri Değerlendirme imkanı tanıyan ve dönüt verebilen sanal laboratuarların geliştirilmesi
N ÖZDENER, B ERDOĞAN
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi; Cilt 14, Sayı 14 (2001); 107-120, 2013
82013
Determining students’ views about an educational game-based mobile application supported with sensors
N Özdener, F Demirci
Technology, Knowledge and Learning 24 (1), 143-159, 2019
72019
Teaching GUI-Programming Concepts to Prospective K12 ICT Teachers: MIT App Inventor as an Alternative to Text-Based Languages.
C Mihci, N Ozdener Donmez
International Journal of Research in Education and Science 3 (2), 543-559, 2017
72017
The effects of web based educational drills in competitive atmosphere on motivation and learning
N Özdener, B Çelen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1485-1490, 2009
72009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20