Follow
MUHARREM AKIN DOĞANAY
MUHARREM AKIN DOĞANAY
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Teknoloji yoğunluklu ürün ihracatının ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği (1996: Q1-2015: Q3)
OM Telatar, MK Değer, MA Doğanay
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (4), 2016
322016
Yükselen piyasa ekonomilerinde doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracat ilişkisi: Panel veri eşbütünleşme analizleri (1996-2014)
MK Değer, MA Doğanay
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 7 (2), 127-145, 2017
182017
Ekonomik Büyüme Üzerinde Altyapı Yatırımlarının Etkisi: Seçilmiş Ülke Grupları İçin Panel Veri Analizleri (1994-2013)
MK Değer, MA Doğanay
Paradoks: The Journal of Economics, Sociology & Politics 11 (2), 63-82, 2015
112015
Yükselen piyasa ekonomilerinde ihracat ve ekonomik büyüme ilişkileri: panel veri analizleri (1996-2014)
MK Değer, MA Doğanay
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 12 (2), 2016
72016
Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Türkiye’de İller Üzerine Panel Veri Analizleri 2004-2014
M Recepoğlu, MA Doğanay, MK Değer
Doğuş Üniversitesi Dergisi 21 (1), 69-80, 2020
52020
Kurumlar ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi (2002-2018)
MA Doğanay, MK Değer
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2020
52020
Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arası İlişkiler: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Bootstrap Panel Nedensellik Analizi (1992-2018)
M Recepoğlu, MA Doğanay, MK Değer
TESAM Akademi 8 (1), 71-92, 2021
2*2021
Institutions and Economic Growth in Developing Countries: Dynamic Panel Data Analysis
MA Doğanay, MK Değer
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 141-154, 2021
22021
Döviz Kurlarındaki Değişkenlik ile Dış Ticaret Arası İlişkiler: Türkiye Üzerine Toda-Yamamoto Nedensellik Analizleri (2003: M1–2017: M11)
MA Doğanay, M Recepoğlu, MK Değer
Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi 14 (Özel Sayı: 1), 59-72, 2018
22018
Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Döviz Kuru Oynaklıkları Arasındaki İlişkiler: Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi (2001: M1-2020: M2)
MA Doğanay, M Recepoğlu, MK Değer
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (2 …, 2021
12021
Gelişmekte olan ülkelerde kurumlar ve ekonomik büyüme: Dinamik panel veri analizi
MA Doğanay
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
12019
Türkiye'nin Bölgesel Pazarlara İhracatı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1998Q1–2019Q4)
M Doğanay, S Değer
Anadolu University Journal of Faculty of Economics 2 (1), 1-13, 2019
12019
Renewable Energy Consumption, CO2 Emissions and Economic Growth: A Comparative Analysis on G7 and BRICS-T Countries
M Recepoğlu, MA Doğanay
Current Debates on Sustainable Development, 273, 2022
2022
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Aramalı ve Sermaye Malı İthalatı Arası İlişkiler: Türkiye Ekonomisi Üzerine TodaYamamoto Nedensellik Analizleri (2005 M1-2016 M12)
MK Değer, MA Doğanay
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017 1 (1), 307-312, 2017
2017
Sosyal Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Seçilmiş Ülke Grubu Üzerine Yatay-Kesit Analizleri
MK Değer, MA Doğanay
1st INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES:“SOCIAL CAPITAL” OCT 23-24 …, 2015
2015
Altyapı yatırımlarının ekonomik büyüme üzerine etkilerinin panel veri yöntemi ile analizi
MA Doğanay
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
2015
Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri ile Endüstri-içi Ticaretinin Belirleyicileri: Çekim Modeli Sonuçları (1996-2013)
MK Değer, MA Doğanay, OM Telatar
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 1, 423-430, 2015
2015
YATIRIM TEŞVİKLERİ, KAMU YATIRIM HARCAMALARI VE İHRACAT ARASI İLİŞKİLER: TÜRKİYE’DE İLLER ÜZERİNE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
M RECEPOĞLU, MA DOĞANAY, MK DEĞER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18