Follow
Nurhan Keskin (ORCID ID: 0000-0003-2332-1459; Web of Science ResearcherID: AAL-1073-2020)
Nurhan Keskin (ORCID ID: 0000-0003-2332-1459; Web of Science ResearcherID: AAL-1073-2020)
Yuzuncu Yil University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Production of trans-resveratrol in callus tissue of Öküzgözü (Vitis vinifera L.) in response to ultraviolet-C irradiation.
N Keskin, B Kunter
382010
The effects of callus age, UV irradiation and incubation time on trans-resveratrol production in grapevine callus culture
N Keskin, B Kunter
Tarim Bilimleri Dergisi 15 (1), 9-13, 2009
372009
Production of trans-resveratrol in'Cabernet Sauvignon'(Vitis vinifera L.) callus culture in response to ultraviolet-C irradiation
N Keskin, B Kunter
VITIS-Journal of Grapevine Research 47 (4), 193, 2008
372008
Some physical and chemical characteristics of gilaburu (Viburnum opulus L.) fruits in Erzincan region
K Özrenk, M Gündoğdu, N Keskin, T Kaya
Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der./Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech., 2011
362011
Resveratrol ile üzümden gelen sağlık
N KESKİN, T NOYAN, B KUNTER
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 29 (5), 1273-1279, 2009
352009
ÜZÜM FİTOKİMYASALLARI VE TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALAR
İS GÖKÇEN, N KESKİN, B KUNTER, S CANTÜRK, B KARADOĞAN
TURKISH JOURNAL OF FOREST SCIENCE 1 (1), 93-111, 2017
292017
Üzüm Tanesinin Histokimyasal Yapısı
B Kunter, S Cantürk, N Keskin
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2), 17-24, 2013
292013
Effects of cane-girdling and cluster and berry thinning on berry organic acids of four Vitis vinifera L. table grape cultivars
N Keskin, B Isci, Z Gokbayrak
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus 12 (6), 2013
262013
Ercis üzüm çeşidinin kallus kültürlerinde UV ışını etkisiyle resveratrol üretiminin uyarılması
N KESKİN, B KUNTER
Journal of Agricultural Sciences 13 (04), 379-384, 2007
252007
Effects of cultural practices on total phenolics and vitamin C content of organic table grapes
B Isci, Z Gokbayrak, N Keskin
South African Journal of Enology and Viticulture 36 (2), 191-194, 2015
232015
Drying Grapes after the Application of Different Dipping Solutions: Effects on Hormones, Minerals, Vitamins, and Antioxidant Enzymes in Gök Üzüm (Vitis vinifera L …
N Keskin, O Kaya, F Ates, M Turan, G Gutiérrez-Gamboa
Plants 11 (4), 529, 2022
212022
Antioxidant Activity and Biochemical Compounds of Vitis vinifera L. (cv. ‘Katıkara’) and Vitis labrusca L. (cv. ‘Isabella’) Grown in Black Sea Coast of Turkey
N Keskin, H Bilir Ekbic, O Kaya, S Keskin
Erwerbs-obstbau 63 (Suppl 1), 115-122, 2021
152021
Hizan (Bitlis) koşullarında yetiştirilen üzüm çeşitlerinin klorofil miktarları ve stoma yoğunluklarının belirlenmesi
A Doğan, C Uyak, A Akçay, N Keskin, RİG Şensoy, F Çelik, B Kunter, ...
Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences 30 (4), 652-665, 2020
152020
Kalecik Karası üzüm çeşidinde klon seleksiyonu ve seçilen klonlara ait ana damızlık parselinin oluşturulması
H ÇELIK, B KUNTER, S SELLI, N KESKIN, B AKBAS, K DEGIRMENCI
Tarım Bilimlerinde Güncel Araştırma ve Değerlendirmeler, 59-95, 2019
152019
Grapevine leaf area measurements by using pixel values.
A Dogan, C Uyak, N Keskin, A Akcay, RIG Sensoy, S Ercisli
Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences 71 (6), 772-779, 2018
152018
Sivas-Gemerek yöresi üzümlerinin bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
N KESKİN, A YAĞCI, S KESKİN
Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences 23 (3), 271-278, 2013
152013
Effects of Some Treatments Prior to Stratification on Germination in Kalecik Karası (Vitis vinifera L.) Seeds
M Akkurt, N Keskin, M Shidfar, A Çakır
Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3 (4), 9-13, 2013
142013
İyonize radyasyon uygulamalarıyla elde edilmiş üzüm genotiplerinde stoma özellikleri üzerine araştırmalar
B Kunter, G Çakmak, N Keskin, D Değirmenci Karataş, B Kunter
Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-(Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri …, 2015
122015
Health from grape by resveratrol
N Keskin, T Noyan, B Kunter
Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi 29 (5), 2009
122009
Asma Kallus Kültürlerinde UV Işını Etkisi ile Resveratrol Üretiminin Uyarılması ve Belirlenmesi
N Keskin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
122007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20