Follow
Erman Gören
Erman Gören
Associate Professor of Classics, Istanbul University
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kratylos’a Yorumlar
E Gören, A Yunan’da Adlandırma
İstanbul: Dergâh Yayınları, 2016
102016
Yakındoğu Kökenli Yılan Motifinin Yunan-Roma Dinindeki Alımlanışı
E Gören
Yılan Kitabı, 5-52, 2014
102014
Antik Çağ Destan Geleneğinde Ruh ve Öte Dünya
E Gören
Doğu-Batı, Düşünce Dergisi 40, 123-140, 2007
62007
Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat
E Gören
Dergâh Yayınları, 2015
5*2015
Bakkhylides'te Mecaz Kullanımı ve Işık-Karanlık Metaforunun İzinde Areta, Nika, Alatheia İlişkisi
E Gören
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 2008
42008
Klasik Yunan Tragedyasında Ad(landırman)ın “Trajik” İşlevi
E Gören
Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (FLSF), 237-264, 2014
3*2014
Giriş.” Pindaros: Bütün Zafer Şarkıları
E Gören
Giriş, çeviri ve notlar: Erman Gören. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Kazım …, 2015
22015
Stoalılar’da Dilbilim Sorunları ve Anlambilimin Olgunlaşması
E Gören
Felsefe Arkivi, 87-105, 2007
22007
Pindaros’ta Aşk Büyüsü: Aphrodite’nin “Divâne (Eden) Kuşu” Iynks’ün Kerameti / Love Magic in Pindar: The Miraculous Deed of Aphrodite’s “Mad(dening) Bird” Iynx
E Gören
Mediterranean Journal of Humanities 3 (1), 155-170, 2013
1*2013
Kharmidēs‟ te Sōphrosynē: Platon‟ da Bir Mefhumlaştırma Örneği
E Gören
Beytulhikme: An International Journal of Philosophy 13 (2), 1-21, 2023
2023
Ananke: Erken ve Klasik Yunan Düşüncesinde Zorunluluğun Mertebeleri
E Gören
Sophron. Güler Çelgin’e Armağan Yazılar, 267-286, 2023
2023
Stoacıların Gözünde Allēgoria: Physis’in Gölgelerini Teşhis Etme Yolları
E Gören
Kutadgubilig 47, 83-111, 2023
2023
Semantic Rhythm in Poetry Translation: Şinasi’s Tercüme-i Manzume
E Gören, ZS Yılmaz
Beiträge zum literarischen Übersetzen in der Türkei: Neue Aspekte und …, 2022
2022
Arkaik ve Klasik Dönemlerde İonialılarda Şiir ve Edebi Lehçe / Poetry and Literary Dialect of the Ionians in the Archaic and Classical Periods
E Gören
İonialılar: Ege Kıyılarının Bilge Sakinleri / Ionians: The Sages of the …, 2022
2022
Homeros: Akdeniz’de Şiirle(ş)menin İlk Halleri
E Gören
Doğu Batı - Düşünce Dergisi 101 (Klasik Dünya Şiiri), 75-91, 2022
2022
Tekhnopaigneia: Rhodoslu Simias'ın “Görsel” Şiirlerinde Muammâyı Görmenin Merhaleleri
E Gören
Journal of Turkish Studies 57, 339-364, 2022
2022
Establishing a Scientific Discipline and Translating Antiquity: Halil Demircioğlu’s Strategic Preferences
E Gören
Übersetzerforschung in der Türkei II, 227-251, 2021
2021
The City: Literary Encounters
E Goren, EY Goksenli, MS Eskin, B Caglakpinar
Istanbul University Press, 2021
2021
Savaş ve Edebiyat: Edebiyatın Tanıklığında Savaşlar ve Sonrası
E Gören, EY Gökşenli, K Korbek, Ş Eskin, B Çağlakpınar
Hiperlink Yayınları, 2019
2019
Guillaume Budé: An Efficient Transformer of Greek Lexicography in Early Modern Europe
E Gören
Asialex 2019 Istanbul: Proceedings of the 13th International Conference of …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20