Follow
Mehmet ÇEBİ
Title
Cited by
Cited by
Year
2006 Fifa Dünya Futbol Kupasindaki Gollerin Teknik ve Taktik Kriterlere Göre Analizi
O İmamoğlu, Ç Mehmet, E Kilcigil
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (4), 157-165, 2007
76*2007
TÜRK KÜLTÜRLERİNDEKİ GELENEKSEL OYUNLAR VE SPORLARA YÜZEYSEL BİR BAKIŞ
M Gül, RN Uzun, M Çebi
Social Sciences 13 (26), 655-671, 2018
332018
Bireysel sporlarla uğraşan yıldızlar kategorisindeki sporcuların solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması
A Tülin, P Akyol, Ç Mehmet
Dicle Tıp Dergisi 40 (2), 192-198, 2013
302013
Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches
T Atan, P Akyol, M Çebi
Turkish journal of sport and exercise 14 (3), 76-81, 2012
292012
The effects of exercise on body posture.
B Yamak, O İmamoğlu, İ İslamoğlu, M Çebi
Electronic Turkish Studies 13 (18), 2018
262018
Adölesanlarin Fiziksel Uygunluk Seviyelerinin Vücut İmaji, Benlik Tasarimi Ve Stres Düzeyine Etkisi
B Yamak, OİM ÇEBİ
The Journal of Academic Social Science 34 (34), 191-201, 2019
252019
11-14 yaş çağındaki çocukların spor yapma alışkanlığının duygu kontrolü üzerine etkilerinin incelenmesi
M Çebi, B Yamak, M Öztürk
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2), 468-482, 2016
192016
TÜRK ERKEK MİLLİ JUDO TAKIM SPORCULARININ BELİRLİ FiZYOLOJİK VE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ/INVESTIGATION OF SOME PHYSILOGIC AND ANTROPOMETRIC CHARACTERISTlCS
SA Ağaoğlu, O İmamoğlu, NF Kishalı, M Çebi
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (3), 2010
192010
BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
T Atan, M Eliöz, M Çebi, Ş Ünver, A Atan
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 7 (1), 29-35, 2016
182016
Effects of handedness on the hand grip strength asymmetry in Turkish athletes
MA Ziyagil, R Gürsoy, Ş Dane, M Türkmen, M Çebi
Comprehensive Psychology 4, 25. CP. 4.20, 2015
172015
Girişimcilik ve girişimci üniversite: Spor fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma
A Demir, M Eliöz, M Çebi, S Sezen
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 34 (1), 198-212, 2015
162015
ERKEK MİLLİ JUDOCULARDA AEROBİK, ANAEROBİK GÜÇ, VÜCUT YAĞ ORANI, EL KAVRAMA KUVVETİ VE VİTAL KAPASİTE ARALARINDAKİ İLİŞKİ
O İmamoğlu, SA Ağaoğlu, NF Kishalı, M Çebi
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (3), 96-101, 2010
162010
The economic development and tourism effects of the Olympics
AZ Demir, M Eliöz, M Çebi, B Yamak
The Anthropologist 19 (3), 811-817, 2015
152015
SAMSUN İLİNDEKİ 14-17 YAŞ ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
M Ziyagil, M Türkmen, H Sivrikaya, M Eliöz, M Çebi
Spor ve performans araştırmaları dergisi 1 (1), 50-59, 2010
152010
Fransa Futbol Dünya Kupasındaki Gollerin Lateralite, Teknik ve Taktik Kriterlere Göre Analizi
MA Ziyagil, M Çebi
Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (4), 18-23, 1998
151998
TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ.
M Eliöz, M Çebi, İ İslamoğlu
Electronic Turkish Studies 13 (26), 2018
142018
Türk judo erkek milli takımında vücut kompozisyonu parametrelerinin incelenmesi
O İmamoğlu, NF Kishalı, M Çebi, H İmamoğlu
Journal of Physical Education and Sport Sciences 1 (1), 1302-2040, 2000
142000
Investigation of food consumption frequency in sports faculty students
M Çebi, M Eliöz, B Yamak, O İmamoglu, Y Aksoy
Progress in Nutrition 22 (2), 507-514, 2020
132020
Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different individual sports branches
T Atan, P Akyol, M Çebi
Dicle Medical Journal 40 (2), 192-8, 2013
132013
DÜNYA KUPASINDAKİ GOLLERİN TEKNİK VE TAKTİK KRİTERLERE GÖRE ANALİZİ
O İMAMOĞLU, M ÇEBİ, M ELİÖZ
132011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20